Codzienne rozważania_04.09.10 Zwróć swoje serce na Słowo Boże

James Ryle

Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon Pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw” (Edzr. 7:10).

Biblia mówi nam, że Ezdrasz przyjechał z Babilonu do Jerozolimy, czyli przebył prawie 1500km, w niecałe pięć miesięcy, „jako że była nad nim dobrotliwa ręka jego Boga„, po czym zaraz dodaje: „Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon Pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw” (Ezdr. 7:9-10).  Jeśli skierujemy nasze serca na studiowanie Bożego Słowa i na posłuszeństwo Słowu, i dodamy do tego pragnienie nauczania innych, Bóg będzie przynosił powodzenie naszym działaniom. „Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia” (Przyp. 4:18).

Ezdrasz i wszyscy piechurzy byli chronieni przed atakami band, mieli stałe utrzymanie z zapasów i to zarówno w sferze fizycznej jak i emocjonalnej. Zostawili za sobą Babilon, idąc z wielką nadzieją i przybyli do Jerozolimy odświeżeni i zaskoczeni.  W innym miejscu Pismo mówi: „Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój zakon, na niczym się nie potkną” (Ps.119:165). Skieruj swoje serca na Słowo Boże i obserwuj jak Bóg zaczyna udzielać powodzenia twoim drogom; jak błogosławi w biznesie, przyjaźniach, przełomach oraz przychylności u innych.

Istotą jest to, że Słowo Boże jest prawdziwe i godne zaufania, a otwierając serca na jego życiodajną moc, każdego dnia możemy żyć w głębokim przekonaniu, że Bóg otworzy Swoje serca dla nas w błogosławieństwie i przychylności.

продвижение seo

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.