Biblijny krwawy Księżyc_1

Logo_FennC_2John Fenn

Barbara podparła zewnętrzne szeroko otwarte drzwi i pochyliła się, aby wykrzyknąć: „John, gdzie są doniczki do roślin?” (ang. „pots for plants”). Pisałem coś w pokoju czy rozmawiałem z kimś przez Skype, słuchałem więc na pół ucha i odpowiedziałem: „Jakie pudełka na spodnie?” (ang.: „box for pants”).

Krzyknęła więc trochę głośniej (to zawsze pomaga): „Nie, doniczki do roślin!” Oczywiście, odpowiedziałem: „Jakie pudełka na spodnie?”

Zajmujemy się ogrodem i plastykowe oraz gliniane doniczki są porozrzucane po różnych miejscach w szopach i korytkach do sadzonek. Barbara chciała oszczędzić sobie czasu i, zamiast ruszyć na poszukiwania, pytała, gdzie trzymam te duże.

Ja myślałem, że robiła okresową wymianę ciuchów z szafy do magazynu i z magazynu do szafy, więc pytanie o pudełka z roślin wydawało mi się logiczne.

Wstałem z krzesła i ruszyłem do niej, ona zaś weszła do domu i szła do mnie – uśmialiśmy się nieźle. No, ja się śmiałem, a ona, zanim uwolniła zduszony chichot, mamrotała coś o sprawdzeniu mojego słuchu i zawróciła do drzwi na zewnątrz.

Biblijny krwawy księżyc

My, chrześcijanie, mamy swój własny język. Dwóch chrześcijan może rozmawiać o tym samym zwrocie, lecz słyszeć dwie zupełnie różne rzeczy w zależności od tego, co głosił nauczyciel X, jaką książkę napisał czy jaki film został oglądnięty. Szybko wzbudzają się emocje, tworzą przymierza i jeden mówi o doniczkach i roślinach, drugi słyszy pudełka i spodnie („pots and plants” & „box and pants”).

Jezus jest punktem początkowym

Wszystko, cokolwiek jest w listach opiera się na tym, czego Jezus nauczał i da się prześledzić wstecz do Niego. Kiedy, na przykład, Piotr wspomina około 15 czy 16 razy o znoszeniu prześladowań za to, że jest się uczniem i za to, że czyni się dobrze, odnosi się do przykładu i nauczania Jezusa w ewangeliach.

Kiedy Paweł w 14 rozdziale Listu do Rzymian uczy, że to do nas należy decyzja w jaki dzień oddajemy cześć i jakie jedzenie będziemy konsumować, ponieważ cokolwiek zdecydujemy robimy to dla Pana, możemy to odnaleźć w słowach Jezusa o tym, że sabat został stworzony dla człowieka, a nie dla Boga, oraz że nie to, co wchodzi do człowieka, zanieczyszcza go.

W ten właśnie sposób listy czerpią z nauczania Jezusa i ich zawartość można odnaleźć w tym, co powiedział Jezus. TA sama prawda dotyczy nas obecnie. Wszystko, cokolwiek On objawia czy mówi do nas, może być odnalezione w Nim jako Słowie i jest spójne z ewangeliami i listami.

Tak samo ma się sprawa z proroctwem. Dużo błędów pojawia się dlatego, że ktoś opiera swoje nauczanie na pojedynczym wersie, może ze Starego Testamentu, a może z Objawienia, ignorując nie tylko Fundament tego, co Jezus powiedział na ten temat, lecz ignorując resztę Pisma mówiącą w tej sprawie.

Wszyscy prorocy i wszystkie proroctwa przed Jezusem, – Stary Testament – reagowali na Niego, a wszyscy prorocy i proroctwa późniejsze, w tym i te z naszych czasów, odpowiadają Jemu. Mogą dodawać jakieś szczegóły do Jego fundamentalnych prawd, lecz wszystko da się prześledzić wstecz u Niego. On decyduje o kontekście i czasie. Tak więc, musimy zwrócić się do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, aby zrozumieć oryginalną zawartość oraz kontekst, które ustanowił Jezus w odniesieniu do Słońca i Księżyca dziś.

Kiedy Księżyc staje się krwawy

W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus naucza odpowiadając na pytanie uczniów z w. 4: „Jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata?

W wersie 15 mówi tak: „Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa …” Odnosi się do Księgi Daniela 9:27, gdzie jest mowa o przywódcy, który przychodzi do świątyni w środku 7 letniego okresu porozumienia i zdrady Izraela. W NT nazwany jest antychrystem.

W wersie 21 Jezus mówi, że te wydarzenia zaczną coś, co nazywa „wielkim uciskiem”, który ma być skrócony, ponieważ nikt by nie przetrwał na ziemi.

Ten czas zamyka Swoim powrotem, mówiąc: „A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi”. (Na szczęście mówi o gromadzeniu wybranych z jednego krańca nieba, po drugi, a nie z jednego końca ziemi po drugi.)

Co mówią inne proroctwa – dodawanie szczegółów

Zwróć uwagę na otaczające jego powrót szczegóły: Słońca zaćmione, Księżyc ciemny, spadające gwiazdy, trzęsienia ziemi i wstrząsy Wszechświata. To dzieje się PO ucisku w czasie Jego powrotu.

Przejdźmy do Księgi Objawienia 6:12-17, gdzie widzimy, że Jezus dodaje nieco więcej detali: „I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; i niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich”.

I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

Te wydarzenia są dziennikiem Jego powrotu, podobnie jak z Mat 24, lecz zawierają więcej szczegółów.

To samo Słońce, Księżyc, początki, wstrząsy

Jan dodaje tutaj księżyc, który nabiera koloru krwi, zwijanie niebios, ogólnoświatowe wstrząsy ziemi i ludzi chowających się przed Nim w pieczarach i bunkrach w czasie Jego powrotu.

Widzimy więc krwawy księżyc w czasie powrotu Chrystusa. Poprzednim razem pisałem o tym, że za każdym razem, gdy Księżyc jest nisko nad horyzontem i w powietrzu znajduje się pył, Księżyc może nabrać koloru krwi. Niemniej my szukamy związku między jakąś szczególną kombinacją wydarzeń z jakimś szczególnym krwawym Księżycem. Zwróćmy uwagę na to, że Słońce, Księżyc, gwiazdy, trzęsienia ziemi, zwijające się niebo, to wszystko dzieje się w czasie występowania tego szczególnego krwawego Księżyca i w czasie powrotu Chrystusa PO wielkim ucisku, o którym mówił Jezus.

Kiedy już znamy kontekst pokazany przez Jezusa i uzupełniony szczegółami podanymi przez Jana w Objawieniu, możemy następnym razem przejść do tego, co Joel i Piotr powiedzieli, co też potwierdza krwawy Księżyc w czasie powrotu Chrystusa. Nie chcemy, tego, aby ktokolwiek mówił do nas o doniczkach i roślinkach, a my słyszymy o pudełkach i spodniach.

Until next week then…blessings upon you and yours,

John Fenn

Remember to use cwowi@aol.com for email to me

topod.in

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.