Bóg cię kocha 2#Wiliams James

Bóg kocha nas
wystarczająco mocni, aby oddać swoje życie za nas.#
Bóg kocha nas
wystarczająco mocni, aby oddać swoje życie za nas.Jest mało prawdopodobne, aby ktoś czytający te słowa nie słyszał o tym,
że Jezus umarł za nasze grzechy, lecz po usłyszeniu tego setki razy w
ciągu wielu lat może się okazać, że ta prawda traci swój wpływ.
Poddanie się śmierci w nasze miejsce jest największym przykładem na to,
jak bardzo Bóg nas kocha.

1 Jana 3:16 nie jest tym samym co Jn 3,16, lecz oba wersy wspominają
to, że miłość była bardzo zaangażowana w dzieło Kalwarii. Jeden wers
mówi o ofierze, którą poniósł Ojciec, a drugi
przypomina nam o miłości, którą Jezus okazał nam:

Jan
3,16     Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale
miał             żywot
wieczny.

1 Jana
3,16     Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał
życie swoje; …

Spotykałem przez lata wielu chrześcijan, którzy faktycznie
stracili z pola widzenia to, jak bardzo Bóg ich kocha. W
rzeczywistości, najgorsze okresy w moim życiu niemal zawsze powodowały,
że nie pamiętałem o Bożej miłości do mnie.

1 Jana 3:16 mówi, że definicja miłości jest zawarta w dziele
śmierci Jezusa na Krzyżu. Każda kropla krwi jest dla ciebie. Każda
kropla. Została wylana, abyś mógł zawrzeć z Bogiem przyjaźń,
która nigdy się nie zakończy.

Proszę, nie pozwól na to, aby to króciutkie, w
porównaniu z innymi, studium, dlatego, że jest krótkie,
nie pozwoliło na wpływ prawdy w nim zawartej. Czytaj te wersy stale i
wciąż, kilka razy dziennie jeśli trzeba, rozważaj je, rozmyślaj,
dopóki nie dojdziesz do rzeczywistej głębokości Bożej miłości
dla ciebie.

Jan

13,1    Jezus….umiłowawszy swoich, …., umiłował ich
aż do końca.
15,13     Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy
kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.
10,11     Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie
swoje kładzie za owce.

Rzym.
5,8     Bóg zaś daje dowód swojej miłości
ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami,
         Chrystus za nas umarł.

aracer

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.