Bóg cię kocha 4

Bóg kocha nas tak bardzo, że dał nam Swoje Słowo.

Jedną z najwspanialszych sposobów w jaki Bóg zademonstrował Swoją miłość do Swoich ludzi to fakt, że przekazał im Swoje Słowo. Przede wszystkim, wydaje się, że może się to nie równać z oddaniem życia za nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Niemniej jednak ta miłość jest niezmierzona i poszła dalej dając nam Jego spisane Słowo

Biblia: list miłosny.
Po raz pierwszy spotkałem moją żonę w wyniku zakładu. Nasze siostry
były przyjaciółkami, więc przygotowały posiłek i zaprosiły kilka par oraz nas. Byliśmy jedynymi samotnymi w tym towarzystwie.
Znaleźliśmy się w bardzo niezręcznej sytuacji. Ja bałem się podejść do
niej i porozmawiać, ponieważ wszyscy wiedzieli jaki jest cel tego spotkania i patrzyli na nas czy się wreszcie zejdziemy. Zatem cały wieczór minął i nie zamieniliśmy ani jednego słowa ze sobą.

Mając doświadczenie takiego wieczoru, jak sądzisz? Czy byłoby rozsądne
z mojej strony zaproponować jej małżeństwo? Oczywiście, że nie, ponieważ nigdy nie miałem okazji poznać jej.  Z pewnością, widziałem ją, widziałem jak je, chodzi, rozmawia, lecz zwykła obserwacja kogoś nie może równać się z poznaniem tej osoby. Jedyny sposób, aby poznać tą osobę to rozmowa,
słuchanie słów, która ona mówi.

Powtórzmy znów : Nie możesz kogoś kochać, dopóki nie znasz go i nie możesz znać go dopóki nie usłyszysz tego, co mówi. Nie ma, co od tego wyjątków. Bóg wie o tym a On pragnie, abyśmy Go poznali. Z pewnością zna nas bardzo dobrze, lecz Jego pasją to nasze poznanie Jego Osoby.

On nas zna:

Jer 12,3     Lecz, Panie, Ty znasz mnie, widzisz mnie,
zbadałeś, że moje serce jest przy tobie.

Łuk 16,15     I powiedział im: Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych,  lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem.

On chce, żebyśmy Go poznali:

Ps. 91,14    …., Wywyższę go, bo zna imię moje.

Ps. 25,4     Panie, wskaż mi drogi swoje, Ścieżek swoich naucz mnie!

Flp. 3,8     Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa

Ostrzeżenie:
Mt  7,21     Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.
7,22     W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy
demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
7,23     A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Powinno być tak:

J 10,14     Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.

W jaki sposób traktujemy Jego Słowo?

Wielu ludzi mówi:

– Próbuję czytać Biblię, lecz jakoś nie mogę do tego do przywyknąć.

Jeśli tak jest z tobą, to namawiam cię do tego, abyś podszedł do czytania Jego Słowa z nastawieniem, że jest to po prostu list miłosny. Jest pełen historii o Bogu ukazującym, jak bardzo kocha Swoich ludzi. Gdy czytasz o tym, jak Bóg ratuje Izraelitów, o Danielu w lwiej jamie, o śmierci Jezusa, o powrocie Jezusa, spróbuj zobaczyć w tym miłość. Miłość, którą Bóg ma dla swoich ludzi, miłość, którą On kocha CIEBIE. Taki jest cel przekazania nam Jego Słowa – pokazać nam jak bardzo Bóg nas kocha. To dlatego dzieci lubą tą piosenkę:

Jezus bardzo kocha mnie,  Tak Biblia mówi mi.

создание оптимизация продвижение сайтов

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.