Boża wola, moja, czy Jego to obchodzi?_3

Logo_FennC_2

John Fenn

Dalej będzie mowa o decyzjach. O tym, że czasami, gdy czekamy na to, aby Pan pokazał nam, czego od nas chce to tak naprawdę nie ma On doskonałej woli/planu, ponieważ daną decyzję oddał w nasze ręce. Oto klika istotnych decyzji, które należą do nas: przestępstwo i kara, żwyność oraz małżeństwo.

Oczywiście, że możemy prosić Pana, aby objawiał nam mądrość, lecz decyzje i tak nadal należą do nas. Ten cykl nauczania mówi o tym, kiedy podejmować decyzje, a kiedy czekać na Pana.

Lecz najpierw…

Może pamiętasz z Księgi Rodzaju 1:29-30, że całe stworzenie, zarówno człowiek jak i zwierzęta, było wegetariańskie i Bóg osobiście zajmował się przestępstwami, jak to widzimy w przypadku Kaina i Lamecha (Rdz 4:6-16, 23-24).

Wielka zmiana

Wszystko zmieniło się wraz z potopem Noego, ponieważ gdy wyszedł on z arki, Pan po raz pierwszy obiecał, że już nigdy nie będzie potopu na ziemi, a następnie przekazał człowiekowi dwie rzeczy i odnowił trzecią, co nazywamy Przymierzem Noego (Rdz 9:1-7).

Bóg odnowił dla Noego i całej ludzkości pierwsze pełnomocnictwo z Księgi Rodzaju 1:28, gdzie powiedział Adamowi i Ewie, żeby byli płodni/owocni, rozmnażali się, aby panowali jako dobrzy szafarze nad zwierzętami i stworzeniem. Odnowił to dla Noego.

Dwa nowe pełnomocnictwa to były: możecie spożywać zwierzęta na pokarm (sprawię, że zwierzęta będą się was bały, przez co będzie to dla was w dobre) oraz jeśli człowiek rozleje krew człowieka człowieka, ma prawo domagać się krwi od tej osoby.

Od chwili, gdy Noe wyszedł z arki, możemy swobodnie zjadać zwierzynę, jesteśmy odpowiedzialni za radzenie sobie z przestępstwami i wymierzanie kary za nie oraz za to w jaki sposób jesteśmy płodni i napełniamy ziemię.

Dieta

Wolno nam jeść wszystko, lecz późniejsze prawo Mojżesza zdefiniowało Izraelowi zwierzęta, które będą zdrowe do jedzenia, a które nie będą zdrowe, podobnie jak określiło prawa sanitarne (jak mycie rąk) oraz dużo innych szczegółowych praw, które budowały na wolności jedzenia mięsa w Przymierzu Noego.

Przestępstwo i kara

Ludzkość ponosi odpowiedzialność za popełniane przestępstwa i wymierzanie za nich kary, a późniejsze Prawo Mojżesza szczegółowo określało Izraelowi mnóstwo szczegółów od kary śmierci do pomniejszych przestępstw wymagających tylko grzywny. Niemniej nie znaczy to, że każde przestępstwo godne kary śmierci, wymaga kary śmierci winnego. Na przykład:
Józef mógł domagać się kary śmierci za cudzołóstwo Marii, lecz nie zamierzał domagać się tego tylko po cichu chciał rozwieść się z nią, ponieważ, jak napisano: „będąc prawym nie chciał publicznie jej zniesławić” (Mt 1:19).

Jezus również okazał miłosierdzie kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie (J 8), powiadamiając ją, że On jej odpuścił w tym przypadku, lecz rzekł do nie jeszcze: „Idź i nie grzesz więcej” (J 8:11). Jednak nie odwołał przymierza Noego, które przekazywało człowiekowi sprawę przestępstwa i kary. Dowodem na to jest fakt, że wszystkie narody ustanawiają swoje własne prawa karne a ludzkość dalej zjada wszelkiego rodzaju stworzenia, oraz rozmnaża się na obliczu ziemi.

Bądźcie płodni i rozmnażajcie się: osobno i razem

Prawo Mojżeszowe, a nawet taki nowotestamentowy szczegół jak „bądźcie płodni/owocni”, gdy Paweł podaje tylko jedne przykład mówiąc, że kto nie dba o swoją własną rodzinę gorszy jest od niewierzącego, oraz inne napomnienia, mówią nam, że oczekuje się od nas, że pracując będziemy odpowiedzialni za nasze życie. Inne wersy mówiące o tym, abyśmy byli płodni obejmują pracowników wykonujących swoją pracę tak, jakby pracowali dla Pana, a chrześcijańscy szefowie mają uważać swych pracowników jako równych w Panu itp. (1Tym 5:8, Kol 4:1, Ef 4:28, 6:4-6).
Oczywiście ta płodność odnosi się również do rozmnażania się, ponownie wskazując na naszą odpowiedzialność,
która przychodzi wraz z wielką wolnością w ramach tej oddelegowanej władzy.
W Ewangelii Mateusza 19:12 Jezus powiedział nawet, że są tacy trzebieńcy (’eunuchy’), którzy urodzili się, aby być sami, a niektórzy wybrali samotność dla Pana. Paweł był singlem i powiedział, że chciałby, aby ze względu na Ewangelię więcej było takich jak on, lecz każdy ma udzieloną przez Boga w tej sprawie łaskę. Lecz powiedział celowo, aby nie brać nierównego jarzma i udzielrady tym, którzy już byli w małżeństwie, gdy przyszli do Chrystusa i okazało się ono nierównym jarzmem (1Kor 7:7; 2Kor 6:14, 1Kor 7: 12-16).

Swoboda podejmowania decyzji

Tak więc, w każdym z obszarów danej ludzkości władzy jest ogromny zakres wolności i Pan pracuje z nami w tych strukturach, które człowiek daje Mu, ponieważ to człowiek ma budować struktury. Każdy naród ma swoją unikalną żywność, unikalne prawa kryminalne i kary oraz unikalne zwyczaje małżeńskie. Bożym przykazaniem danym człowiekowi na początku było to, aby wypełniał ziemię. Skoro więc Pan również stara się napełnić ziemię to będzie współpracował takim w stopniu, w jakim struktura pozwala Mu działać, w ramach każdej z tych struktur, które człowiek ustanawia.

Różne struktury dają Bogu różne stopnie wolności. Kościół domowy ma inny stopień wolności, w którym może płynąc to, co On chce zrobić na spotkaniu, podczas gdy w audytorium nigdy nie zmienia się: 4 pieśni, ofiara, przesłanie po czym uderzenie Pierwszego Kościoła do drzwi w kierunku bufetu, co powoduje znacznie więcej ograniczeń. Lecz Pan działa w każdym z tych zakresów, w ramach, w których pozwalamy Mu działać.

Niektóre biznesy dają chrześcijanom ogromną wolność, a inne nie. Niektóre małżeństwa dają Panu dużo wolności wewnątrz, a inne nie. Lecz żywność, przestępstwo i kara oraz małżeństwo należą do naszego zakresu odpowiedzialności i Pan stara się wypełnić każdą z tych oddanych nam dziedzin na tyle, na ile każda z nich pozwoli Mu.

Kiedy Pan umieścił Adama w ogrodzie Eden i powiedział mu, aby go uprawiał, nie wisiał mu nad głową, mówiąc, gdzie chce, aby każda roślina była przesadzona – pozwalał Adamowi działać tak, jak chciał. Jestem przekonany, że kiedy tylko Ewa zobaczyła jak Adam organizuje ten ogród, natychmiast przystąpiła to przeorganizowywania go według swojego upodobania, a Pan w mądrości swej trzymał się z daleka od tego! 🙂

 Jak to funkcjonuje w materialnym świecie

Pierwsze oświadczenie: w życiu zdarzają się różne rzeczy, które są poza nasza kontrolą, jako że znajdujemy się na niedoskonałej planecie. Nie ma jednej wyjaśnienia, które udzielało by odpowiedzi na wszystkie kwestie, czemu to czy tamto się zdarza ludziom. Jak mawia Barbara: „Jak dostanę się do nieba, będą miała mnóstwo pytań do Pana”. Czyż my wszyscy nie będziemy mieli pytań?

Lecz bardzo uogólniając: 

Dietamożemy jeść cokolwiek nam się podoba, więc to my jesteśmy odpowiedzialni za dobre bądź złe konsekwencje tego, co wkładamy w nasze ciała, a każde ciało reaguje inaczej na różnorodną żywność. Powiedzmy, że ktoś ma 1.2 wzrostu i waży 136 kg.

Może kochać Boga, kiedy jednak znajdzie się w szpitalu z problemami serca, płuc, cukrzycą, zniszczonymi kolanami i biodrami, i woła do Boga o uzdrowienie, to Pan, aby uzyskać uzdrowienie, zazwyczaj poprowadzi go wstecz tam, skąd taki stan rzeczy się pojawił. Pan nie zamierza usunąć z jego ciała całego tłuszczu i uzdrowić serca, On wykorzysta ludzkie urządzenia i technologie – lecz taki człowiek sam wpędził się w taki stan i jedynym sposobem, jest zrzucenie nadwagi – On działa w ramach tego, co nam przydzielił. Co siejemy to zbieramy.

Przestępstwo – jeśli ktoś jest winny czy niewinny w więzieniu Pan nie wkroczy, aby unieważnić system, lecz będzie pracował w ramach systemu, ponieważ to On oddał ludzkości w czasach Noego prawo ustanawiania prawa karnego. Będzie działał w ramach tego prawa i przez system, i zmiana tej osoby, aby otrzymała pewną miarę łaski, może zająć wiele lat.

Teraz dochodzimy do małżeństwa. . .


Boża wola, moja, czy Jego to obchodzi?_4

Wyczerpałem już miejsce, więc do następnego razu!
Dużo błogosławieństw,

John Fenn

email me at cwowi @ saol.com

topod.in

One comment

  1. Ciekawe przemyślenia. Warto jeszcze pamiętać, że w Biblii czasami są opisane sytuacje „wtrącania się” Boga w sprawy małżeństwa, diety, systemu karnego, itp. Bóg może czasem zaingerować w tych dziedzinach i dać konkretne wskazówki, ale nie jest to częsta sytuacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.