Category Archives: Apst Luke

Miara Łaski 🥛🥛🥛

Apst Luke

📌 Jeden z moich braci w Chrystusie, głosił jakiś czas temu Chrystusa muzułmaninowi i doprowadził go do nawrócenia, po czym bez powodzenia próbował napełnić go Duchem Świętym.

📌 Modlił się z nim wielokrotnie od rana do wieczora bez rezultatu. Mieliśmy się spotkać razem tego wieczora na wspólną modlitwę, więc zabrał go ze sobą.

📌 Po kilku minutach tej nocnej modlitwy, zawołał go, położył na nim ręce i w niecałą minutę został napełniony Duchem, modlił się językami tak, jak mu Duch poddawał.

📌 Paweł powiedział, że „każdemu dana jest miara wiary” i że „nie będzie się chlubił poza miarą, która została mu dana”. Jednym z problemów dzisiejszego chrześcijaństwa jest to, że wielu kaznodziejów twierdzi, że są „WSZECHWYSTARCZAJĄCY”( dosł.: „ALL SUFFICIENT”), co przynosi wielką hańbę imieniu Jezusa. Paweł wyraźnie stwierdził, że nie będzie się chlubił ponad miarę, która została mu dana (Rzm 12:3) (2Kor 10:13).

📌 Nie ma nikogo, kto byłby „WSZECHWYSTARCZĄCY”. Dlatego też Paweł napisał, że: „po części wiemy, a po części prorokujemy”. Jako kaznodzieja nie możesz wiedzieć wszystkiego i nie możesz posiadać całej łaski, raczej każdy z nas otrzymuje łaskę według miary daru urzędu, który otrzymaliśmy od Jezusa (Efezjan 4: 7).

📌 Ciało Chrystusa jest zaplanowane w taki sposób, że każda jego część otrzymuje pewną miarę łaski, abyśmy pracując razem w doskonałej jedności, osiągnęli pełną miarę Chrystusa. Stąd widzimy niektóre części ciała Chrystusa przynoszące świadectwo apostolskie w znakach i cudach, inne części przynoszące świadectwo prorocze poprzez proroczy wgląd, a jeszcze inne przynoszące świadectwo ewangeliczne poprzez przekonujące przesłania i cuda.

📌 Widzimy, jak niektórzy przynoszą świadectwo pastora poprzez praktyczne okazywanie cech pasterza, a niektórzy przynoszą świadectwo wielkiego rabina poprzez nauki, które budują świętych. Wszyscy pracują razem, aby doprowadzić kościół do doskonałości, a żaden nie jest kompletny bez drugiego. Niektórym dał miarę dobrobytu w ciele Chrystusa, podczas gdy innym dał miarę uzdrawiania. Niektórym dał nadprzyrodzone świadectwo, a niektórym dał mądrość jako mandat. Jest to ten sam Pan, który działa we wszystkich.

📌 Nie wywyższaj cudotwórcy ponad nauczyciela i nie umniejszaj roli pastora przed apostołem, ponieważ wszyscy pracują razem, aby karmić ciało Chrystusa. Poznaj swoje miejsce i znajdź to, czym zostałeś obdarzony. Żaden człowiek nie może mieć wszystkiego, ale możesz pożądać tyle darów duchowych, ile pragniesz – (Efezjan 4:11-16)

NIECH BÓG UWOLNI DLA CIEBIE ŁASKĘ ODPOWIEDNIĄ TWOJEGO PRZEZNACZENIA
🙏🙏🙏

Namaszczony cień 😱😱😱

Apst Luke

📌 Pewnego popołudnia siedziałem sobie za biurkiem i trafiłem na fragment Pisma, który znałem wcześniej, lecz tym razem pojawił się jako punkt koncentracji, a chodzi o to miejsce, w którym cień Piotra staje się przewodnikiem Bożej mocy i sam ten cień uzdrawiał chorych.

📌 Wstałem i zacząłem chodzić po pokoju z jednego końca na drugi, próbując nasiąknąć właśnie przeczytanym fragmentem, starając się uwierzyć w to, co mówiłem. Mówiąc po ludzku, bardzo trudno było pojąć umysłowi jak to możliwe, aby ludzki cień mógł uzdrawiać chorych. Kiedy jednak zacząłem na to patrzeć oczyma wiary w Boże Słowo, zaczęło to nabierać sensu.

📌 Gdy rozmyślałem nad tym Duch Święty powiedział do mnie: „ty też możesz to robić”. Wydało mi się, że bardzo trudno w to uwierzyć, ponieważ w tamtym czasie, nie uważałem siebie za kogoś, kto mógłby okazywać tak święte przejawy mocy Bożej, lecz oto Duch Boży mówił mi, że mogę, a ja musiałem zmusić moje szare komórki, serce i ducha do tego, aby Mu uwierzyć.

📌 Od tego dnia Duch Boży zaczął prowadzić mnie przez fragmenty Pisma, które wykazywały taką możliwość w moim życiu i poprzez nie. Im bardziej widziałem na podstawie Pisma, jak bardzo jest to możliwe, tym bardziej rozwijała się moja wiara w tej sprawie, ponieważ jest napisane, że „wiara przychodzi przez słuchanie” (czytanie, rozważanie, absorbowanie) Bożego Słowa”. W miarę jak pochłaniałem Jego słowo na ten temat, bym bardziej rosła moja wiara w to, że mogę zobaczyć, jak to się dzieje i ta możliwość stawała się coraz bardziej jasna dla mnie.

📌 Kilka miesięcy później odwiedzili mnie w domu pewni bracia i po jakimś czasie duchowego oświecenie, zdecydowałem się modlić z nimi. W czasie modlitwy Duch Święty przypomniał mi, czego nauczył mnie kilka miesięcy temu i w tej chwili byłem tak podekscytowany tym, aby zobaczyć to w praktyce w moim pokoju.

📌 Poprosiłem jedną z osób, aby stanęła za mną tam, gdzie mógł na nią paść mój cień. Gdy to zrobiła, minąłem ją tak, aby mój cień padł na nią i natychmiast moc Boża spadła na nią tak, że została zmieciona z nóg i wylądowała na podłodze. Moc, która na nią zstąpiła spowodowała odnowienie na ten okres w niej duchowego życia. Księga Dziejów odegrała się w moim pokoju!!

📌 Biblia mówi nam, że „otrzymaliśmy tego samego Ducha wiary”. Nie dostaliśmy innego Ducha, a raczej tego samego, którego otrzymali uczniowie, zatem powinniśmy czynić dokładnie te same rzeczy, które oni czynili, a nawet większe. Pismo mówi nam również, że „Ten sam Duch, który wzbudził Chrystusa z martwych, mieszka w nas”. Niczego nam nie brakuje, a raczej mamy całą moc tego świata, aby nasz świat zmieniać, jeśli tylko uwierzymy. Jezus powiedział: „Wszystko jest możliwe, dla tego, który wierzy”.

📌 Umiłowani, nie potrzebujecie więcej mocy, więcej modlitw czy postów, lecz właściwe zrozumienie Pisma, które otwiera moc Bożą w was, a dzieje się to przez uświadomienie sobie tego, co macie w sobie. Jan wiedział, co mamy i znał potencjał, który posiadamy, więc napisał: „… większy jest ten, który jest w nas….”NIe potrzebujesz więcej mocy, ponieważ już masz tego samego Ducha, którego mieli apostołowie i dzięki właściwemu zrozumieniu Pisma, możesz czynić te same uczynki, które oni czynili.

– Apst Luke.

NIECH WAS BÓG OCHRZCI DUCHEM MĄDROŚCI I ZROZUMIENIA. 🙏🙏🙏luke

Liczy się twoja postawa

Apst Luke

LICZY SIĘ TWOJA POSTAWA😇😇😇

📌Usługiwałem wczoraj po południu (niedziela) w społeczności jak zwykle i wydarzyło się coś, czym bardzo chciałbym się podzielić z wami.

📌 Zaprosiłem ze zgromadzenia trzy kobiety i poprosiłem je, aby połączyły się rękami tak, abym mógł im wspólnie usłużyć. Podszedłem do jednej z nich i dotknąłem jej ręki, i natychmiast moc Boża spoczęła na tamtych dwóch, których nie dotykałem. Dlaczego ? – POSTAWA.

📌 Ta, której dotknąłem, dalej stała, podczas gdy tamte dwie, które połączyły swoje ręce z tą, upadły przytłoczone mocą Bożą. Ta jedna, była w bezpośrednim kontakcie z namaszczeniem, lecz nie mogła nic otrzymać z powodu postawy. O ile tamte kobiety stały i okazały szacunek, ta stała patrząc na mnie od niechcenia. Namaszczony rozpoznaje postawę.

📌 Setnik okazał Jezusowi postawę szacunku i podziwu, i dlatego namaszczenie mogło swobodnie przepłynąć od Jezusa do jego sługi a Jezus nie musiał sługi dotykać (Mt 8:5-13).

📌 Jezus pośrednio nazwał pogankę „psem”, lecz jakkolwiek było to obrażające, ona nie wybuchła gniewem, jak wielu z nas zrobiło by to, lecz zamiast tego okazała postawę szacunku, która zachwyciła Jezusa. Dzięki temu namaszczenie przepłynęło swobodnie od Jezusa i uzdrowił jej córkę, nie dotykając jej (Mt 15:25-28).

📌 Ludzie zamieszkujący rodzinną miejscowość Jezusa okazali postawę braku szacunku wobec Niego, od niechcenia nazywając Go „synem cieśli”. Spowodowało to powstrzymanie przepływu namaszczenia w tym mieście i dlatego zostało zapisane, że „Jezus nie mógł uczynić tutaj wielkich dzieł”. Jeśli twoja postawa jest nonszalancka i lekceważąca, nie ma znaczenia jak blisko namaszczenia znajdujesz się – nie możesz niczego otrzymać (Mt 13:54-58).

📌 Najczęściej nie chodzi o to, że nie ma namaszczenia czy o to, że kaznodzieja nie jest namaszczony, lecz o to, że musisz sprawdzić swoją postawę wobec namaszczenia i tego, który jest namaszczony.

TWOJA POSTAWA MA ZNACZENIE

Starsi

Apst Luke

👴 Jest pewne zło szalejące w tym pokoleniu, a jest to zło wysokiego poziomu braku szacunku i lekceważenia przez młodzież (a w szczególności „młodych usługujących”) okazywany starszym w wierze.

Bez względu na to jak namaszczony jesteś i biblijnie ugruntowany, okazywanie braku czci i hańbienie starszych w wierze, jest naruszeniem zasad zarówno duchowych jak i królestwa.

📌 Jakkolwiek namaszczony był Mojżesz, mąż wielkich znaków i cudów, gdy Bóg posłał go, aby uwolnił lud Izraela, zanim przeszedł do wypełniania swego zadania, najpierw zgromadził starszych Izraela (Wyj 4:28-29).
📌 Ci starsi nie byli tak namaszczeni jak Mojżesz, a jednak ten rozeznał i uznał ich miejsce jako Starszych Izraela i starał się o ich radę, zanim poszedł do faraona. Jednak współcześnie widzimy młodzieżowych i młodych duchownych, którzy podnoszą się przeciwko starszym w wierze i okazują im wysoki poziom lekceważenia i braku szacunku.

📌 Każde pokolenie, które lekceważy swoich starszych jest przeznaczone do upadku i spotka się ze zniszczeniem bez względu na to, jak bardzo namaszczone czy obdarowane jest.

⚡ W czasie postoju Izraela na pustyni, ludzie narzekali przeciwko Mojżeszowi i zażądali wody. Mojżesz udał się do Boga szukając odpowiedzi i zobaczmy, co Bóg powiedział. Powiedział Mojżeszowi, co ma zrobić, aby w cudowny sposób dać ludziom wodę, lecz powiedział też mu, aby zabrał ze sobą starszych (Wyj 17:1-5).

📌 Jakkolwiek potężny i suwerenny jest Bóg, nie zlekceważył starszych Izraela, a raczej okazał im szacunek, każąc Mojżeszowi zabrać ich do miejsca cudownego dostarczenia wody. Niestety mamy dziś do czynienia z pokoleniem, w którym młodzi usługujący i wierzący, okazują niewiele bądź wcale szacunku dla starszych w wierze, dalej oczekując od Boga, że będzie przez nich dokonywał wielkich znaków i cudów. To śmieszne.

📌 Każde pokolenie, które szuka Boga, aby czynił wielkie cuda i znaki pośród nich, będzie musiało zarówno poddać się jak i okazywać szacunek starszym w wierze. Problem z tym pokoleniem nie polega na tym, że nie modlą się nie poszczą wystarczająco dużo, lecz na tym, że pomimo tych modlitw i postów ciągle mogą mówić złe rzeczy o starszych w wierze i okazują im brak szacunku. Nie ma znaczenia jak wiele greckich i hebrajskich znasz słów, nie jest ważne jak bardzo jesteś ugruntowany biblijnie, jak wiele modlisz się i pościsz, jeśli masz oglądać Bożą rękę mocy nad twoim życiem, musisz okazywać szacunek i cześć starszym w wierze.

📌 Jozue był wprawnym wojownikiem, mężem dzielnym w boju, lecz trzeba było, aby Mojżesz podniósł nad nim ręce, aby mógł wygrać bitwę z Amalekami. Możesz być namaszczony podobnie jak Jozue, być pełnym mądrości i mocy, lecz jeśli masz odnosić sukcesy w przydzielonym ci przez Boga zadaniu to musisz zapewnić sobie potwierdzenie, akceptację i wstawiennictwo starszych w wierze. Możesz wiedzieć więcej od nich, a nawet rozumieć Pisma lepiej, lecz jeśli masz zwyciężać i odnosić sukcesy na przeznaczonym ci polu, to musisz okazywać cześć i szacunek tym starszym (Wyj 17:8-11).

STARSI ZASŁUGUJĄ NA TWOJĄ CZEŚĆ

🚨 Wszelkie prawa do tych nauczeń należą do Apst Luke i są zastrzeżone.

Pełnomocnictwo Kościoła – Panowanie!

Apst Luke

13 września o 10:20
Aby zrozumieć historię, zasady, mandat i przyszłość Kościoła, musimy dokładnie przestudiować Boże postępowanie i relacje z Izraelem, ponieważ Kościół jest również określany jako „Izrael Boży”. (Galacjan 6:16)
Izrael szedł od miasta do miasta, podbijając narody, burząc twierdze miejskie i ustanawiając panowanie w każdym narodzie, do którego weszli, w imieniu Pana. Można to porównać do mandatu Kościoła. Izrael w minionych czasach miał mandat panowania, podobnie jak Kościół, ponieważ jesteśmy nazywani Izraelem Bożym. Kościół ma „iść na świat”, najeżdżać miasta, narody, kontynenty, cywilizacje i społeczeństwo stylem życia, zasadami, rządem, władzą, autorytetem i przesłaniem królestwa Bożego, które reprezentujemy w imieniu naszego Pana Jezusa.

Mamy mandat do burzenia szatańskich murów zła, czarów, korupcji, niemoralności, fałszu itp. w każdym mieście lub kraju, do którego wejdziemy, tak jak zrobił to Izrael, ale tym razem mamy to zrobić nie bronią wojenną, nie mieczami, włóczniami i strzałami, ale mądrością i mocą Ducha. Dlatego jest napisane, że nasza broń wojenna nie jest cielesna (ziemska), ale potężna do burzenia warowni. Nie jesteśmy istotami ziemskimi. Jesteśmy niebiańskimi istotami zesłanymi na Ziemię, aby zaatakować ją stylem życia, mocą, mądrością i kulturą królestwa, z którego pochodzimy, czyli z góry. To dlatego jest napisane, że siedzimy z Chrystusem w „niebiańskim miejscu”. Tak, jesteśmy niebiańskimi istotami posłanymi na Ziemię, aby najechać ją dla naszego Boga w imieniu Jego Syna, Jezusa.

Niestety, wielu „tak zwanych chrześcijan” nie zna nawet swojego celu na Ziemi ani celu, jaki mają jako chrześcijanie. Myślą, że chrześcijaństwo polega na budzeniu się, publikowaniu na swoich statusach „wdzięczni”, spędzaniu dnia tak, jakby Jezus nie istniał, i mając nadzieję, że „pewnego dnia trafią do nieba”. To bardzo źle!!! Naszym głównym zadaniem na Ziemi nie jest siedzenie i czekanie, aż Jezus zabierze nas do nieba. Zostaliśmy posłani, aby podbić i skolonizować ten świat dla Jezusa. Zostaliśmy posłani jako pielgrzymi do świata, aby rzucić światło królestwa, które reprezentujemy, na ludzi w tym ciemnym świecie. To jest powód, dla którego Jezus powiedział: „Jesteście na tym świecie, ale NIE JESTEŚCIE Z TEGO ŚWIATA”. Oznacza to, że jesteście skądinąd. Jesteście z góry. Jan powiedział „jesteście z Boga”. Pochodzicie od Boga i zostaliście przez Niego posłani, aby podbić i skolonizować każde miasto, w którym się znajdujecie.
Bóg powiedział Jozuemu, że „gdziekolwiek stanie jego stopa, stanie się jego”. Jest to ten sam mandat panowania dany Kościołowi. Nie zostaliśmy powołani i posłani przede wszystkim po to, by organizować „miłe nabożeństwa z hucznymi sesjami uwielbienia”. Te rzeczy są ważne, ale drugorzędne. Naszym głównym zadaniem jest przejęcie, podbicie i skolonizowanie każdego miasta, do którego wejdziemy, zgodnie z zasadą i mocą królestwa, które reprezentujemy i zdominowanie ich w imieniu Jeszuy.

Jezus powiedział „Przyjdź królestwo Twoje”. To nasza odpowiedzialność, ale niestety wielu chrześcijan nawet nie wie, dlaczego Kościół istnieje. Postrzegamy go jako miejsce, w którym możemy śpiewać, tańczyć, słuchać motywujących wiadomości, kłócić się i miejsce, które zapewni nam niebo. A szkoda. Jesteśmy posłani, by zdominować ten świat w imieniu Jezusa. Każda inna rzecz jest ważna, ale drugorzędna. Tak więc, gdziekolwiek znajdziesz się w kręgu życia, czy to w bankowości, edukacji, modzie, muzyce, służbie, polityce itp. upewnij się, że tam dominujesz. Korzystaj z dostępnej ci broni Bożej mocy i mądrości oraz wchłaniaj kulturę i zasady królestwa, które reprezentujemy w każdym miejscu, w którym się znajdziesz. Jesteśmy posłani z góry, aby skolonizować świat poniżej. To wykracza poza posługę, głoszenie kazań, śpiewanie w kościele itp. To jest mandat panowania. Niech mądrzy to zrozumieją.
PEŁNOMOCNICTWEM KOŚCIOŁA JEST PANOWANIE.
ApstLuke

Miłość jest potężna

Apst. Luke

Miłość jest potężna🩷🔥❤️‍🔥🔥🩷
🖤 Jest pewien aspekt miłości, którego wielu nie widzi, nie akceptuje czy nie rozumie, a jest nim „MOC MIŁOŚCI”.

📌 Jakiś czas temu w czasie usługi w gorące popołudnie, gdy przyszedł czas na modlitwę o obecnych ludzi, wywołałem pewnego mężczyznę i zacząłem z nim rozmawiać. Zapytałem, czy chce otrzymać chrzest w Duchu, a jego odpowiedź zaszokowała mnie, ponieważ powiedział, że NIE! Nie byłem w stanie tego zrozumieć, lecz zamiast karcić, objąłem go ramieniem w uścisku i wtedy wydarzył się ten cud.

📌 Wiedziałem, że nie mówił tego, co chciał, i że jego słowa opierały się przeszłych doświadczeniach oraz złym nauczaniu, tak więc nie oskarżałem go o to. Położyłem na nim rękę, pocieszałem go i nagle moc Boża uderzyła go tak mocno, że padł pod mocą jak pijany. Poprosiłem stojących obok, aby go podnieśli, lecz za każdym razem padał z powrotem aż ostatecznie wybuchł „mową językami”, jak mu Duch poddawał. Jest coś jeszcze mocniejszego niż głoszenie, więcej niż 20 godzin modlitwy i więcej niż 40 godzin postu i jest to MOC MIŁOŚCI!!

📌 Jednym z powodów tego, że Jezus w czasie Swego pobytu na ziemi tak solidnie poruszał się w Duchu, była Jego miłość do ludzi, którym usługiwał. Biblia mówi, że Jezus, gdy usługiwał, „był poruszony współczuciem”. Jakkolwiek wspaniała jest wiara, w Biblii nigdzie nie napisano, że „Bóg jest wiarą”. Jakkolwiek wspaniała jest modlitwa, w Biblii nigdzie nie napisano, że „Bóg jest modlitwą”. Jakkolwiek wielkie są korzyści z postu, w Biblii nigdzie nie napisano, że „Bóg jest postem”, lecz zostało stwierdzone, że „Bóg jest miłością”.

Continue reading

Czy możesz oglądać pornografię?

Apst Luke
😳😳 Jest wiele punktów widzenia na pornografię w odniesieniu do angażowania się w nią chrześcijan. Jedni uważają, że jest w porządku, czymś normalnym zabawnym, inni postrzegają to jako coś obrzydliwego.
Zagłębmy się w to: TEN POPĘD JEST CZYMŚ NATURALNYM: jedną z rzeczy, które jako wierzący musimy zrozumieć, jest to, że „seksualne potrzeby są zarówno naturalne jak i bosko przypisane”. Wielu chrześcijan postrzega te seksualne potrzeby i pragnienie intymności jako obrzydliwość i dzieło Szatana, lecz prawda jest taka, że, przede wszystkim, zostały one dane przez Samego Boga.

📌 Bóg chciał, aby ludzkość posiadała zdolność do przeżywania intymności, i dlatego umieścił ją w człowieku, abyśmy przeżywali pragnienie przeciwnej płci. To, że doświadczasz seksualnych pragnień nie jest grzechem czy demoniczną manipulacją, lecz jest naturalne. Seksualne potrzeby są dowodem na to, że jesteś człowiekiem, że narządy płciowe są w pełni rozwinięte, a nie są przekleństwem czy sprawą demoniczną. Problemem nie są seksualne pragnienia same w sobie, lecz raczej to, „co z tymi pragnieniami robisz”.
✅ PORNOGRAFIA JEST KATALIZATOREM: Chrześcijanie muszą zrozumieć to, że pornografia nie tworzy tych pragnień, lecz raczej wzmacnia, promuje, ponagla i ożywia je. Te potrzeby zostały umieszczone przez Samego Boga w „umiarkowanej i kontrolowanej” mierze, lecz to, co pornografia robi to wzmacnianie i rozwijanie ich do stanu, w którym nie można ich już więcej kontrolować.
📌 Gdy małżeństwo siada i ogląda pornografię, czego celem jest „rozwinięcie swego seksualnego życia jako pary” pod przykrywką „jesteśmy dorośli”, to w rzeczywistości stosują do swych seksualnych pragnień katalizator, który powoduje, że wzmacniają je do poziomu wychodzącego poza ich kontrolę, aż do stanu, gdy partner nie jest w stanie więcej satysfakcjonować tych dzikich pożądliwości, co prowadzi do cudzołóstwa i rozwodu.
📌 Jeśli jako małżeństwo zaczniecie angażować się w pornografię i jej zawartość, czy to indywidualnie czy jako para, w rzeczywistości nakręcać swoje seksualne pragnienia poza poziom, którego partner nie jest w stanie zaspokoić a to może prowadzić do szukania satysfakcji poza małżeństwem, tak więc do ruiny zarówno małżeństwa jak i chodzenia z Bogiem.

Continue reading