Category Archives: Fenn John PDF

Rozważania wielkanocne

Rozważania wielkanocne PDF

John Fenn,

Rozważania – Chronologia wydarzeń tygodnia paschalnego

Przez całe stulecia ludzie badali, pisali i spierali się w temacie porządku wydarzeń związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Nie twierdzę więc, że posiadam doskonałą wiedzę na ten temat ale, jak to zauważył Paweł, będę mówił według udzielonej mi łaski.

W co wierzę – Jezus został ukrzyżowany w czwartek i oto dlaczego tak myślę:

Aby zrozumieć, dlaczego został ukrzyżowany w czwartek, musimy zacząć od oryginalnego tygodnia Paschy, którego opis znajdujemy w Księdze Wyjścia, w rozdziałach 12-15. Tydzień Paschy jest także szczegółowo opisany razem z innymi świętami poczynając od Księgi Kapłańskiej 23: 5-8 .

Prześledzimy bieg tego tygodnia zaczynając od dnia 10-go – Niedzieli Palmowej do dnia 17-go – Dnia Zmartwychwstania. Z tego co wyczytałem, przyjmuje się, że oryginalne święto Paschy trwało od niedzieli do niedzieli.

W języku hebrajskim słowo przetłumaczone jako „święto” lub „festiwal” to „mo’ed”, co oznacza „zgromadzenie”. Od czasów Mojżesza rozumiano, ze te zgromadzenia należy kontynuować, że są to próby, obrazy prawdziwych przyszłych wydarzeń. Tak więc każdego roku kultura żydowska naucza, że każde święto jest próbą (obrazem) tego co wypełni się naprawdę w przyszłości.

Jezus umierając na krzyżu i zmartwychwstając w dosłowny sposób wypełnił  Święto Paschy oraz Święto Pierwocin. Poprzez to co uczynił ratyfikował stulecia obchodzenia tych świąt, tych ‘prób’. Dlatego też, aby zrozumieć porządek rzeczy musimy patrzeć na początek, na pierwowzór.

Całość w pliku PDF

Co znaczy imię Boże „Eje Aszer Eje”

Co znaczy imię Boże „Eje Aszer Eje”

Całość znajduje się w powyższym pliku PDF, poniżej wstęp:

Co znaczy imię Boże „Eje Aszer Eje”

Jeśli nie znasz hebrajskiego będziesz zastanawiał się, co powyższy tytuł „ehyeh asher ehyeh” znaczy. Tak o sobie powiedział Pan, gdy przemawiał do Mojżesza z płonącego krzewu w Księdze Wyjścia 3: 14.

Kiedy Mojżesz zapytał Go o imię usłyszał (co brzmi w angielskim) „Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: JAM JEST posłał mnie do was!” . Zwrot „JAM JEST” jest podsumowaniem „ehyeh asher ehyeh”.

Jeśli jednak tłumaczymy dokładnie z hebrajskiego, ujawnia to nam tu czas przyszły (w hebrajskim nie ma pierwszej osoby czasu teraźniejszego czasownika ‘być’ – przyp. tłumacza) „będę tym, kim będę”. To oczywiście jest „JAM JEST” który istnieje poza czasem i jest wszechobecnym i suwerennym Bogiem, ale dla nas imię to zawiera również element dotyczący przyszłości „będę tym, kim będę”.

Boże imiona

Kilka dekad temu było wiele nauczania na temat odkupieńczych imion Boga. Szczególnie ważne było El Shaddai z Księgi Rodzaju 17: 1, gdy Bóg ukazał się Abrahamowi i Sarze – „Wszechmogący, więcej niż potrzeba” lub „Ten, który zaopatruje (spełnia Swoje słowo)”

Następnie w Księdze Rodzaju 22, gdy Abraham złożył w ofierze barana zamiast Izaaka, nazywa on Boga „Jehowa Jireh” – Bóg mój Zaopatrzyciel. Później widzimy „Jehowa Rapha” – Uzdrowiciel przy wodzie Mara w 2 Mojż. 16 i Jehowa Nissi w 2 Mojżeszowej 17, kiedy Mojżesz dziękował za zwycięstwo nad Amalekitami, nazywając Go „Bogiem, moim sztandarem zwycięstwa”. W Jeremiasza 23: 5-6 nazywany jest także Bogiem Sprawiedliwości (Tsidkenu).

Wszystkie te i pozostałe odkupieńcze imiona Boga były dane na tamten czas i miejsce. Były objawione w danej sytuacji. Są skończone. Mają szczególne zastosowanie –„Ten, który wypełnia Swoje Słowo” w jednym miejscu; „Ten, który zaopatruje” w innym a „Ten, który daje mi zwycięstwo” jeszcze w innej sytuacji.

Czego Bóg nie może uczynić

Czego Bóg nie może uczynić

Całość znajduje się w powyższym pliku PDF. Poniżej wstęp:

„Czy Bóg może stworzyć piłkę tak wielką, że nawet On nie może jej podnieść?” – tak spytała mnie 8-letnia koleżanka Pam. Nie znałem na to odpowiedzi.  To był pierwszy raz jaki pamiętam, gdy rozmawiałem o Bogu z kimś spoza rodziny. Spytała także, co było pierwsze: jako czy kura i inne podobne rzeczy. Tego dnia nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, ale Pam dzisiaj zna Pana i dalej pozostajemy przyjaciółmi.

Potem dowiedziałem się, że w Heb. 11:3 jest napisane, że świat fizyczny został stworzony przez świat duchowy. Był więc niższym poziomem stworzenia. Oznacza to, że każda piłka, którą Ojciec stworzyłby w świecie fizycznym, była by niższą formą stworzenia niż świat duchowy, więc byłaby Mu podległa. Więc odpowiedz na pytanie czy Bóg mógłby ją unieść brzmiała: tak, mógłby to zrobić; zaś odpowiedź (wg. Rdz. 1:11-12, 21-22) na pytanie, kto był pierwszy: kura czy jajko brzmi: kura. Dla naszych 8-letnich umysłów były to poważne pytania, których dociekaliśmy czekając na przybycie szkolnego autobusu.

Wielu z nas, idąc przez dorosłe życie z Panem, w dalszym ciągu nieświadomie niesie w sobie przekonania powstałe w dzieciństwie (tak jak powyższe). Jeden z tych wadliwych fundamentów może zostać obnażony, gdy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie Pam: Czy Bóg może wszystko uczynić?

Dzisiaj możemy szybko powiedzieć coś w rodzaju: „On nie może skłamać” lub „On nie może złamać Swojego Słowa”, ale tak naprawdę dokładnie nad tym się nie zastanowiliśmy a błędne, dziecięce myślenie przeniknęło do współczesnych formuł, które uważamy za „wiarę” oraz wpłynęło na to jak postrzegamy Boga Wszechmogącego.

Boże plany dla nas: A, B i C – Pierworodny

The Church Without Walls

Boże plany dla nas: A, B i C – Pierworodny

Całość znajduje się w pliku PDF, poniżej wstęp.

Czy wiecie, że pierwotnym zamysłem Boga NIE było używanie lewitów jako kapłanów? Lewici jako kapłani nie byli nawet Jego ‘Planem B’. W rzeczywistości byli Jego ‘Planem C’.

To, w jaki sposób Bóg przeszedł od swego pierwotnego ‘Planu A’ do ‘Planu B’, a następnie do ‘Planu C’  daje nam pewien pogląd na ‘Plan B’ oraz ‘Plan C’ naszego życia. Wielu ludzi uważa, że zawiedli Boga, ponieważ mają wrażenie, że żyją w ‘Planie C’, ale jak to pokażę na przykładzie Izraela, ‘Plan C’ może szybko stać się Bożym nowym ‘Planem A’!

A co jeśli On jest tak dobry i widząc przyszłość może dostosować swój ‘Plan A’ dla nas by stał się ‘Planem B’  a następnie nawet ‘Planem C’ a potem sprawić, że ‘Plan B’ czy też ‘C’  staje się Jego ‘Planem A’?  Brzmi to dość skomplikowanie, ale takie nie jest. Zacznijmy więc od Jego ‘Planu A’ który miał dla Izraela.

Czego nauczyłem się ostatnio

Czego nauczyłem się ostatnio

Całość znajduje się w linkowanym pliku PDF. Na zachętę, krótki fragment ze wstępu.

Sam sobie to zafundowałeś

Większość z was zna moje życie i otwartość, regularne dzielenie się fragmentami naszego życia, od śmiesznych rzeczy, które nasz najstarszy syn (upośledzony) mówi, do zdarzeń między Barbarą i mną, oraz niektórych rzeczy, „sensacyjek” (dos.: „hot off the press”), którymi Pan ostatnio podzielił się ze mną.

Ja i zawrót głowy

Parę lat temu stałem się bardzo ,naprawdę bardzo zmęczony po całej serii spotkań, podróży, pracy wokół domu, czasu spędzanego z Christem, potrzeb modlitwy do służby, studiów, pisania, korespondencji, e-maili, Skype itd. Są to stałe elementy w miarę jak wzrasta nasza sieć kościołów domowych, przyjaciół tychże i wielu innych spraw, a to wszystko wśród wielkiego błogosławieństwa jakim jest nauczanie, którym się dzielę.