Codzienne rozważania_28.12.2012

Dla mnie życiem jest Chrystus” (Flp 1:21).

To jest dobra nowina o zniewalającym wszystko Chrystusie. Gdy Chrystus rzeczywiście zniewala, dzieje się wszystko i wszystko może się zdarzyć. Tak było z Pawłem i tymi ludźmi. Chrystus po prostu zniewolił ich. Nie myśleli o niczym innym w życiu, tylko o Chrystusie. Może prowadzili swoje sprawy, swój handel, mieli różne zajęcia, szli różnymi życiowymi drogami i wykonywali różne zawody na tym świecie, lecz dominującą wszystko myślą, troską i zainteresowaniem – Chrystus. Chrystus pełen siły, dla nich i na wszystko. Nie ma na to innego słowa, On po prostu zniewolił ich.

I widzę,drodzy przyjaciele, że to – jakkolwiek prosto to może brzmieć – wyjaśnia wszystko. Wyjaśnia to Pawła,… wyjaśnia tych wierzących, wyjaśnia ich wzajemną miłość. To rozwiązało wszystkie ich problemy, wyczyściło wszystkie te trudności. Ach, tego właśnie potrzebujemy! Gdybyśmy tylko, ja i ty, tacy byli, gdybyśmy rzeczywiście byli przede wszystkich zniewoleni przez Chrystusa! Nie jestem w stanie tego wam przekazać, lecz gdy patrzę na tą prawdę – patrzę na nią, czytam ją, myślę o niej – odczuwam, że coś we mnie porusza się, coś nie do wyjaśnienia. Przede wszystkim 90 procent naszych problemów da się odnaleźć w tym, że mamy inne osobiste zainteresowania, które maja na nas wpływ, które władają nami i kontrolują nas – inne aspekty życia niż Chrystus. Gdyby tylko mogło być prawdą, że Chrystus zawładnął i oczarował, i opanował nas i stał się – tak, będę używał tego słowa – obsesją, cudowną obsesją!

Kiedy tak jest, jesteśmy pełni radości i nie żałuje się konieczności 'rezygnacji’ z różnych rzeczy. Jesteśmy napełnieni radością, napełnieni zwycięstwem. Nie ma zupełnie ducha defetyzmu, jest ogromna radość ze wspaniałego triumfu. Jest to triumf Chrystusa nad życiem. Tak, tak się stało, i dlatego, że tak się stało, może być ponownie, lecz wymaga to czegoś więcej niż intelektualne oszacowanie. Tak łatwo nam chybić celu. Możemy cenić słowa, idee; możemy popaść w to, jako piękną prezentację; lecz, och, musimy zostać zniewoleni, aby zmieść siebie – naszą reputację, wszystko, co jest powiązane z nami i naszą własną chwałą – aby Ten, który zniewala był Tym Jedynym na widoku, Tym Jedynym z reputacją, a my u Jego stóp. To jest ewangelia, to jest dobra nowina – wtedy, gdy Chrystus rzeczywiście zniewala, tego rodzaju rzeczy, które są w tym liście, dzieją się, naprawdę dzieją się. Czy powinniśmy prosić Pana o życie zniewolone Jego umiłowanym Synem?

By T. Austin-Sparks from: The Gospel According to Paul – Chapter 5

_________________________________________________________________________

27 grudnia | 29 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *