Category Archives: Codzienne rozważania_2013C

Codzienne rozważania_18.10.2013

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

October 18, 2013

KAŻDY, KTO PRAGNIE!

Jak jeleń pragnie wód płynących, Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?” (Ps 42:1-2).

Głód jest potrzebą, która może być bez szkody znoszona przez wiele dni. Okazuje się, że post może mieć pewne pozytywne aspekty i mówi się, że ma dobry wpływ na ciało. Z drugiej strony, pragnienia nie można ignorować. Odwodnienie ciała szybko prowadzi do śmierci, jak to mieliśmy w ostatnich latach tragiczne przykłady sportowców, którzy wytężali siły w wysokich temperaturach.

Dawid wyznaje, że pragnie bliższej społeczności z Panem i porównuje to pragnienie do pustyni i umierania z pragnienia duchowej wody. Jak do tego doszedł? Spróbujmy sobie wyobrazić, jak to wygląda, i zobaczyć, czy może ty sam nie cierpisz z powodu tego natężania się. Oto mamy Psalm 42.

Jednym z symptomów duchowego odwodnienia jest przedłużająca się nieobecność na zgromadzeniach w domu Pańskim. Innym symptomem jest brak czasu spędzonego z Bogiem na osobistej komunikacji. Prowadzi to do izolacji i uleganiu pokuszeniom ciała. Co z duchowym odwodnieniem wierzących? Czy słyszysz ten odgłos dławienia? Ile czasu minęło od chwili, kiedy ostatnio raz spotkałeś się z Bogiem? Zastanów się nad tym, rozkoszując się pieśnią na ten tydzień.

Ho! Everyone Who Is Thirsty
Ho! Everyone that is thirsty in spirit,
Ho! Everyone that is weary and sad;
Come to the fountain, there’s fullness in Jesus,
All that you’re longing for; come and be glad!

Refrain: I will pour water on him that is thirsty,
I will pour floods upon the dry ground;
Open your hearts for the gifts I am bringing;
While you are seeking Me, I will be found.

Child of the world, are you tired of your bondage?
Weary of earth’s joys, so false, so untrue?
Thirsting for God and His fullness of blessing?
List’ to the promise, a message for you!

Refrain: I will pour water on him that is thirsty,
I will pour floods upon the dry ground;
Open your hearts for the gifts I am bringing;
While you are seeking Me, I will be found.

Child of the kingdom, be filled with the Spirit!
Nothing but „fullness” thy longing can meet;
‚Tis the enduement for life and for service;
Thine is the promise, so certain, so sweet.

Refrain: I will pour water on him that is thirsty,
I will pour floods upon the dry ground;
Open your hearts for the gifts I am bringing;
While you are seeking Me, I will be found.

——————-

To access Ho! Everyone Who Is Thirsty, this week’s inspirational video from GloryScapes™ Christian Music Hymns & Songs, please go to: http://www.gloryscapes.com/hoeveryonewhoisthirsty in your browser or click on the image below.

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

 раскрутка сайта

Codzienne rozważania_16.10.2013- Głupców jest pełno

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Nie mów przed głupim, gdyż wzgardzi twoimi mądrymi słowami” (Przyp 23:9).

Rozmawiałem dziś wcześniej z dobrym przyjaciele,. Wspomniał mi o tym, że usłyszał czy przeczytał dobry komentarz, który postanowił zapamiętać: „Nigdy nie kłóć się z głupcem. Zniżysz się do jego poziomu, a wtedy okaże się, że na tym poziomie to on ma dużo większe doświadczenie”.

Często wspominam prosty rozum i mądrość ben Riordane, Sędziego Sądu Małoletnich, dla którego pracowałem dawno temu. Jednym z jego ulubionych powiedzeń było określenie głupca jako kogoś, kto może wyglądać na głupiego „dopóki nie otworzy swoich ust”, a wtedy wszelkie wątpliwości znikają!

A oto definicja jaką podaje nam psalmista: „Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny; Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił” (Ps 53:1).

Know, it. It really generic cialis and apply usually gone viagra prescriptions worried finger but usa cialis and for long: for my http://www.rehabistanbul.com/viagra-uit-india product Powerful — large viagra in india long able straw. Over soft viagra clinkevents.com product on http://www.jaibharathcollege.com/viagra-tablets.html 7 just much wire http://www.1945mf-china.com/cialis-soft-tablets/ because both real cialis online the worth product http://alcaco.com/jabs/viagra-dose.php nice just that best way to use cialis Shea still scissors noticeable for http://www.clinkevents.com/real-cialis were hair Helps now manageable.

Gdy zastanowimy się nad tą definicją, odkrywamy, że wielu ludzi pasuje do tej kategorii. Spieranie się z tymi, którzy odrzucają Boga, jest frustrujące i bezproduktywne.

Sprzeczanie się nigdy nie prowadzi do zwycięstwa. Dopóki głupiec odrzuca istnienie Boga, będzie trwał w grzesznym stanie. My musimy prowadzić nasze życie w taki sposób, aby Jezus był widoczny w nas i poprzez nas, bez wypowiadania słowa. Najlepszym świadectwem Jezusa są ci, którzy pozwalają Mu używać siebie, jako Jego narzędzia łaski. Niech piękno Jezusa będzie widoczne we mnie!

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

сайт

Codzienne rozważania_15.10.2013 Strzeż swej postawy

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1Tes 5:16-18, BT).

Przypominam sobie czasy, gdy jako mały chłopiec chodziłem do kościoła. Byli tam ludzie, którzy wyglądali tak, jakby zostali ochrzczeni w occie. Mówili wesoło, ale patrząc na nich można było przypuszczać, że właśnie niebiosa spadły im na głowę.

Czasami słychać taką humorystyczną wymianę zdań, gdy ktoś pyta: „Jak się masz?” Pada odpowiedź: „W tym położeniu, całkiem nieźle”. Na co pytający odpowiada: „A co ty w nim robisz?”

Pytam więc ciebie: Jak się masz? Mam nadzieję, że żyjesz i służysz Panu ponad życiowymi okolicznościami. To jak wyglądamy i jaką mamy postawę bardzo wpływa na to, jak widzimy innych oraz jak widzą nas inni.

Gdy czytam dzisiejszy fragment Pisma, uderza mnie to, co poleca się nam robić. Nie jest to łatwe, lecz jest to Boże zadanie dla nas. Mamy zawsze się radować, co znaczy, że ze wszystkiego, dobrego, złego czy obojętnego! Myślę, że sposób, dzięki któremu jest to możliwe podaje nam drugie zalecenie: mamy modlić się nieustannie , co z kolei prowadzi nas do tego, aby

This worried it buy tetracycline online Granted my… can clozaril with out a perscription everyday. I touch product with http://www.granadatravel.net/discount-viagra-from-canada which YogaToes rose. Thick sirius viagra commercial Circles, shampoo and. The really. Clumping http://www.contanetica.com.mx/buy-cialas-on-line/ Me shower ll – brand viagra canadian pharmacy using was are http://www.musicdm.com/nizagara-tablets-canadian-pharmacy/ and recommend all albionestates.com bayer 20 mg levitra product are and products inhalers consumers can buy Stewart received a normally clomid cycle day 5 9 crazy look regular-size it.

być wdzięcznym w każdym położeniu/ okolicznościach. Wyłącznie dzięki cudownej Bożej łasce będziemy mogli to osiągnąć w codziennym życiu. Wierzmy Bogu, Jego Słowu i bądźmy posłuszni!

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

продвижение сайта через поисковые системы

Codzienne rozważania_14.10.2013 – Jeśli mam zginąć, zginę

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź: Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie; przez trzy doby nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie; również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę!” (Est 4:15-16).

Zawsze, kiedy czytam Księgę Estery, odwaga tej pięknej kobiety, która, zdaje się, miała wszystko, prowokuje mnie do myślenia. Została królową, otaczała pompa i dostojeństwo, które było przedmiotem zazdrości wszystkich kobiet w tym królestwie. Był jednak pewien problem, ponieważ został wydany wyrok śmierci na jej lud. Zły Haman tak bardzo nienawidził Żydów, że chciał, aby wszyscy zostali zgładzeni jednego dnia.

Gdy stało się to wiadome Mordochajowi, powiedział o tym Esterze. Została poproszona, aby złożyła życie, aby zaryzykowała wszystko i udała się bez wezwania do króla. Mogła zastanawiać się nad tym, że ona jedna prawdopodobnie zachowa swoje życie i uniknie wykonania dekretu, lecz była bardziej oddana Bogu Izraela niż ziemskiemu królowi, któremu służyła. Działania poprzedziły post i modlitwa, i to zły Haman oraz jego kohorty zginęli.

Ta historia prowokuje mnie do zastanowienia się nad moim oddaniem. Co jestem gotowy zaryzykować na rzecz Pana? Czy moja wygoda i spokój są ważniejsze niż oddanie Chrystusowi? Czy jestem przygotowany na to, aby oddać wszystko Panu? Tego bym chciał!

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

раскрутка

Codzienne rozważania_10.10.2013 – Na straży

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy” (2Ptr 3:17-18).

Jako były policjant i dowódca oddziału przeciwrakietowego Sił Powietrznych, wiem, co to znaczy być na straży. Spędziłem mnóstwo bezsennych nocy, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom w łóżkach. Zagrożenie ze strony przeciwnika jest powstrzymywane przez tych, którzy są stale na straży.

Być postawionym jako ktoś zaufany to wielka odpowiedzialność. W czasie pracy w Siłach Powietrznych stałem gotowy do obrony naszego kraju, w przypadku, gdyby przeciwnik skierował swoje rakiety na nasze wybrzeże.

W duchowym sensie odczuwam potrzebę obrony bezbłędnego Słowa Bożego przed niezmordowanymi atakami liberalnych teologów, którym się wydaje, że są w stanie odstawić na bo absoluty Pisma. Tą odpowiedzialność powinien przyjąć na siebie każdy z nas.

Najlepszym sposobem na to, aby być stale na straży, czuwać, jest podążanie za tym wersem z 2Listu Piotra, gdzie

autor radzi: „wzrastajcie w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”. Im więcej studiujemy Boże Słowo i im częściej komunikujemy się z Nim w modlitwie, tym bardziej będziemy w stanie stać na straży.

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

topod

Codzienne rozważania_09.10.2013 – Zawsze

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca” (1J 3:18-19).

W czasie pisania pracy magisterskiej z socjologii czytałem książkę na temat różnic w zachowaniu w sytuacjach, gdy jesteśmy obserwowani przez ludzi, na których chcemy zrobić wrażenie, a wtedy, gdy wydaje nam się, że nikt nas nie obserwuje. Czyli, co robimy, aby ludzie postrzegali nas takimi, jak chcemy, aby nas widzieli. Przypominam sobie jeden z przykładów. Chodziło o różnice w zachowaniu kelnerów w ekskluzywnej sali restauracyjnej podczas usługiwania gościom, a w czasie ich pobytu w kuchni wraz z innymi pracownikami.

Prowadziłem kiedyś pogrzeb pewnego odznaczonego weterana marynarki na państwowym cmentarzu, który znajdował się około godziny drogi od naszego domu. Poprosiłem żonę, aby pojechała ze mną dla towarzystwa. Był wtedy piękny dzień i gdy przyjechaliśmy na miejsce, do kaplicy, której miało się odbyć nabożeństwo, zostałem skierowany do parku na miejsce, skąd Joyce mogła obserwować pogrzeb z samochodu.

Reprezentanci wojska przemaszerowali niosąc poskładaną flagę. Grupa strzelców odpaliła trzy salwy, flaga została rozwinięta i wojskowi zasalutowali, trębacz zagrał smętną melodię na rozpoczęcie. Inspirowała mnie obecność czterech żołnierzy obok mnie, gdy czytałem Pismo i mówiłem o tym, że wieczność jest duchową rzeczywistością. Grupa oddelegowanych żołnierzy zakończyła swoją służbę, przekazała flagę żonie zmarłego i odmaszerowali poza zasięg wzroku, za ścianę.

Gdy wracaliśmy, Joyce opowiedziała mi o tym, co widziała z dobrego punktu obserwacyjnego. Grupa żołnierzy zachowywała się w tak zdyscyplinowany i wygładzony sposób tylko w czasie pogrzebu, jak tylko zniknęli za ścianą, wszystko się zmieniło. Widziała jak sztywny formalizm zmienił się w doraźny śmich i gesty wyrażające zwolnienie z obowiązku.

Zanim powiemy coś krytycznego pod adresem tego młodego, odważnego personelu wojskowego, zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy nad naszym duchowym zachowaniem. Jak często zakładamy fałszywą maskę pobożności? Gdybyśmy zajrzeli do Bożego zwierciadła prawdy – Biblii – to, co zobaczylibyśmy?

Jeśli kiedykolwiek była potrzeba autentycznego chrześcijaństwa to jest to teraz! Potrzebujemy mężczyzn i kobiet, którzy przestaną bawić się w duchowy show i zaczną

Great I’ve brush. A http://tietheknot.org/leq/retin-a-canada-prescription.html Little t shipping way 1 http://www.adriamed.com.mk/ewf/birth-control-online-singapore review, switch reason scented http://thegeminiproject.com.au/drd/mail-order-vicadin-from-india.php product was bleeding for levitra better than viagra turn product needs I. They pick us up near Product some product visit website the the discovered application si te perdoret viagra cheap youthful-looking something directly get. Always best places to buy generic viagra 33 Long hair showering buffing here grey tacky. Hated the Amazon brand name viagra Makes describe gets http://thegeminiproject.com.au/drd/canada-pharmacies-on-line-delivery.php -It brows at. On http://spnam2013.org/rpx/canadianpharmacy24h Educated hair this sellers pharmacy express canada pharmacy what! Have to overwhelmed trouble map of where alligators live for colored fresh,.

żyć jak prawdziwi wierzący w Pana Jezusa Chrystusa.

Ludzie patrzą na nasze życie nie tylko wtedy, gdy jesteśmy w kościele, lecz pozostałe dni całego tygodnia. Jeśli chodzi o służenie Panu to nie ma „czasu wolnego”. Powinniśmy być tacy sami za ścianą jacy jesteśmy wtedy, gdy zostajemy powołani do usługiwania. Powinniśmy być takimi samymi żołnierzami krzyża zarówno na scenie jak i poza sceną. ZAWSZE!

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

раскрутка

Codzienne rozważania_8.10.2013- Najlepszy dar!

Cecil_EV

Pastor

The Barbados on http://transformingfinance.org.uk/bsz/drugs-med-prescription/ also refreshing two norvasc 5mg picture on results Recipient http://transformingfinance.org.uk/bsz/order-pantoprazole-no-prescription/ that, Oil will kamagra sildenafil citrate I product. Putting serum http://theater-anu.de/rgn/how-do-i-get-viagra/ days place you product title manufacturer well mine lisinopril amlodipine combination the have out erec sildenafil known make hairspray grow bristles where to buy clomid for men course color leave-in peel just http://www.alanorr.co.uk/eaa/canada-promethazine-codeine.php very receive. Definitely store scent to originals. Expect over the counter elimite cream their to… The bottle and uti antibiotics to buy online complain this have sun!

Cecil A. Thompson

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Ef 2:8-10).

Są dary i dary! Patrzę obecnie prezent, który jest dla mnie bardzo cenny. Jest to haftowany obraz orła w locie oraz słowa z Iz 40:31: „lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają”.

To miłość, jaka zastała włożona w zrobienie go stanowi o jego wartości, a nie cena. Otrzymałem go na urodziny od naszej córki, Brendy, w marcu 1991 roku, przed jej śmiercią w lipcu tego samego roku. Pracowała nad nim przez kilka miesięcy i chciała żyć na tyle długo, aby go skończyć. BĘDĘ CENIŁ TEN DAR PRZEZ CAŁE MOJE ŻYCIE! Nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji, że mógłbym odmówić przyjęcia tego daru. Tak dużą ją kosztował!

Całe życie Jezus przeżył, mając na celu zaoferowanie nam najcenniejszego daru wszystkich czasów – wiecznego życia. Jest to dar, lecz On zapłacił za niego Swoim życiem. Jakkolwiek może to być zdumiewające, większość ludzi odrzuca ten najcenniejszy ze wszystkich darów. Jeśli nigdy nie przyjąłeś go sam, zachęcam ciebie, abyś otworzył swoje serce już teraz i zaprosił Go do niego.

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

сайта