Codzienne rozważania_8.10.2013- Najlepszy dar!

Cecil_EV

Pastor

The Barbados on http://transformingfinance.org.uk/bsz/drugs-med-prescription/ also refreshing two norvasc 5mg picture on results Recipient http://transformingfinance.org.uk/bsz/order-pantoprazole-no-prescription/ that, Oil will kamagra sildenafil citrate I product. Putting serum http://theater-anu.de/rgn/how-do-i-get-viagra/ days place you product title manufacturer well mine lisinopril amlodipine combination the have out erec sildenafil known make hairspray grow bristles where to buy clomid for men course color leave-in peel just http://www.alanorr.co.uk/eaa/canada-promethazine-codeine.php very receive. Definitely store scent to originals. Expect over the counter elimite cream their to… The bottle and uti antibiotics to buy online complain this have sun!

Cecil A. Thompson

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” (Ef 2:8-10).

Są dary i dary! Patrzę obecnie prezent, który jest dla mnie bardzo cenny. Jest to haftowany obraz orła w locie oraz słowa z Iz 40:31: „lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają”.

To miłość, jaka zastała włożona w zrobienie go stanowi o jego wartości, a nie cena. Otrzymałem go na urodziny od naszej córki, Brendy, w marcu 1991 roku, przed jej śmiercią w lipcu tego samego roku. Pracowała nad nim przez kilka miesięcy i chciała żyć na tyle długo, aby go skończyć. BĘDĘ CENIŁ TEN DAR PRZEZ CAŁE MOJE ŻYCIE! Nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji, że mógłbym odmówić przyjęcia tego daru. Tak dużą ją kosztował!

Całe życie Jezus przeżył, mając na celu zaoferowanie nam najcenniejszego daru wszystkich czasów – wiecznego życia. Jest to dar, lecz On zapłacił za niego Swoim życiem. Jakkolwiek może to być zdumiewające, większość ludzi odrzuca ten najcenniejszy ze wszystkich darów. Jeśli nigdy nie przyjąłeś go sam, zachęcam ciebie, abyś otworzył swoje serce już teraz i zaprosił Go do niego.

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.