Chodzenie w pełni nie jest bezbolesne

Chodzenie w pełni nie jest bezbolesne

Jorge Parrott face=”Tahoma, 
www.cmmissions.net
 


Niech te słowa staną się dla was
zachętą. W Liście do Efezjan Paweł napisał (r.3): color=”#ff0000″>abym na światło wywiódł tajemny plan
. W dawnych
czasach Prawda była bardziej tajemnicza niż obecnie. Dziś, tajemnicą jest
to, że chrześcijanie często upadają, są zmęczeniu i wyczerpani. Zbyt często
idziemy zbyt szybko, niepewni potęgi, głębokości i intensywności Ojcowskiej
miłości. Zbyt często i zbyt wielu czuje się tak, jakby nie posiadali żadnej
mocy przeciwko wrogowi; są bez przerwy zmęczeni. Wielu znienacka weszło w
partnerstwo z przeciwnikiem – w jego biznes nieustannego bycia zajętym (ang.
gra słów „business of his busyness” – przyp. tłum.)

face=”Tahoma, sans-serif”>Niech będzie to dzień twojej rezygnacji
z tego wstrętnego miejsca walki i nieszczęścia.

face=”Tahoma, sans-serif”>Jezus powiedział: color=”#ff0000″>albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.
Radość Pana jest naszą siłą. Dlaczego wiec, tak wielu czuje się obciążonych
i zmęczonych? Potrzebujemy nowego objawienia tego, kim jesteśmy i uświadomienia
sobie, że nie możemy pozwalać przeciwnikowi na to, aby „zmuszał” nas do życia
w potępieniu. Bądź dziś odświeżony spoczywając w Jego odświeżającej obecności
i Jego pragnieniu, abyś go znał pełniej.

face=”Tahoma, sans-serif”>Mamy obecnie Słowo, Stary i Nowy
Testament. Zachodni chrześcijanie często cierpią z powodu fizycznej, a nawet
duchowej otyłości. Wszyscy, ze mną włącznie, spożywamy więcej „żywności”
niż możemy skutecznie przerobić, jeśli nie ćwiczymy (nie praktykujemy). Nasze
duchowe i odżywcze nauczanie, które pochłaniamy bez właściwego zrównoważenia
„chodzeniem” w zbawieniu z bojaźnią i drżeniem, z sercem sługi, prowadzi
nas do przedwczesnej śmierci.

face=”Tahoma, sans-serif”>Podobnie jak w naturze, musimy
zmienić nasze spożywcze „zwyczaje”. W duchowym świecie też musimy ćwiczyć
i rozwijać to, co spożyliśmy, abyśmy nie stali się „duchowo otyli”. Posiadanie
serca sługi, takiego jak swoim nauczaniem i życiem pokazał Jezus, utrzymuje
nas w sprawności do służby dla Niego. Wielu cierpi z powodu koncentracji
na sobie, zamiast koncentracji na innych. Dla wielu koniecznością staje się
wolontariat. Wolontariusze są dowodem na szybkie przyjście Pana, „w światłości
Jego świętości”. Czy działasz dobrowolnie? Być może to jest powód, dla którego
twoje modlitwy nie uzyskują odpowiedz.

face=”Tahoma, sans-serif”>Jeśli dostroimy nasze serca do
Serca Ojca, będziemy oglądać odpowiedzi na nasze modlitwy. Pewien odważny
wojownik, Mickey Bonner, powiedział: „znakiem dojrzałego chodzenia jest odpowiedź
na modlitwę”. Gdy dochodzimy do Bożej woli, wiemy jak modlić się zgodnie
z Jego wolą i wtedy widzimy jak Pan działa. Jk 4:3 mówi: color=”#ff0000″>Prosicie a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając
to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.

face=”Tahoma, sans-serif”>Dziś wielu zmaga się z poczuciem
niepowodzenia wywołanego fałszywym rozumieniem tego, co znaczy chodzenie
z Bogiem w pełni. Boży lud ginie, bo braku mu poznania. To, co mówi Słowo
Boże na temat chodzenia w pełni, a to, co mówi na ten temat kościół często
jest różne. W całym naszym staraniu postarajmy się o zrozumienie. Dlatego
chcę zaproponować kilka punktów prowadzących do wolności od potępienia i
dalej do chodzenia w pełni, do zdobycia właściwej perspektywy w znoszeniu
prób i trosk. Już czas wyjść na wolność, czas na taką modlitwę, która otrzymuje
odpowiedzi.

face=”Tahoma, sans-serif”>W ew. Jana czytamy słowa Jezusa
(17:9): Ja za nimi proszę, nie za światem proszę,
lecz za tymi, których mi dałeś ponieważ oni są twoi
, a w wersie
13 kontynuuje: ale teraz do ciebie idę, i mówią
to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni.
Wers
18 mówi: jak mnie posłałeś na świat, tak Ja posłałem
ich na świat
. Posłuchajcie tego: Jezusa nas posłał. Nie posłał
nas bez darów, wiary i życia pełnego celu, istoty, głębokości i przeznaczenia.

face=”Tahoma, sans-serif”>Spójrz na Jn 17:26: „I objawiłem
im imię twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i
Ja w nich”. Posłuchaj! Miłość Ojca, którą On miłuje Jezusa, jest miłością,
którą również kocha nas. Ojciec kocha cię tak samo jak Jezusa! Jesteśmy współdziedzicami,
zaakceptuj tą prawdę. Masz ogromną wartość!. Nie dla siebie, lecz aby żyć
życiem obfitym, w służbie, pokorze i współczuciu.

face=”Tahoma, sans-serif”>W liście Jakuba czytam, abyśmy
„nie troszczyli się o nic”. Panie, pomóż nam wierzyć tak, jak Ty to zamierzyłeś.
Panie, przebacz nam to, że zbyt wiele i niewłaściwie. Przebacz nam niewiarę.
Czy możemy doświadczyć nowego dotknięcia Ducha?

face=”Tahoma, sans-serif”>W Flp 3:10 jesteśmy zachęcani:
żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania
jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w
jego śmierci
. Zachodni kościół często przestawia chrześcijanina,
jako kogoś wolnego od wszelkich problemów i prób. To jest złe. Powiedziałbym
to inaczej: to jest naprawdę złe.

face=”Tahoma, sans-serif”>Myśleć, że chrześcijanin, który
chodzi w wierze i posłuszeństwie wobec Boga nie będzie miał problemów jest
iluzją. Znajdź mi jeden taki przypadek w Biblii, gdzie to jest prawdą. Zbyt
wielu chrześcijan napotyka na niepotrzebne zniechęcenie i smutek wywołany
przez mających dobre intencje liderów, którzy są bardziej zainteresowani
dochodem na bieżący miesiąc niż budowaniem dojrzałych uczniów i zwycięzców.

face=”Tahoma, sans-serif”>Rzym 5:1-5 mówi tak: color=”#ff0000″>
Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której
stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się
też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie,
doświadczenie zaś nadzieję; a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana
jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.

face=”Tahoma, sans-serif”>Bogu podoba się twoja dojrzałość
i mądrość, gdy działasz w wierze, nawet wtedy, gdy dla ciebie wygląda to
na niepowodzenie. On we wszystkim współdziała ku dobremu, dla tych, którzy
go miłują i zostali powołani przez Niego. Bóg tak powiedział, wierz w to.

face=”Tahoma, sans-serif”>Twoje „niepowodzenie” (upadek)
może być przez Boga wykorzystany do usłużenia innym, nawet tobie samemu,
dzięki mądrości zdobytej w postępowaniu w wierze. Twoja wierność może wydawać
się płytka, dopóki to jedno życie nie zostanie dotknięte twoją niezłomnością
i wyratowane z wiecznego oddzielenia od Boga. Twoja bezkompromisowa postawa
wobec ewangelii może dojść do stanu, jaki wydaje się – w tak zwanej „po chrześcijańskiej
erze” – nieodpowiednia, lecz łzy, które wylewasz w osobistych zmaganiach,
wprowadzają rzeczywistość chwały nad regiony, a nawet kraje. Raduj się ze
swoich prób, ponieważ możesz cierpieć dla większego celu niż sobie to uświadamiasz
czy wydaje ci się wygodne, ponieważ twoje życie, jako nowego stworzenia,
nie należy do ciebie, prawda?

face=”Tahoma, sans-serif”>Spójrz na to, co się dzieje oczami
informacji z dzienników. Żyjemy w świecie wywróconym „do góry nogami”. Jeśli
nie budujemy stałej więzi z Panem, inwestując czas w wieczności, nasze zmysły
drętwieją, nasze rozeznanie może być zamglone, nawet przez życie w kościele,
przez twoje własne zapracowanie. Pokój przed Panem pokazuje Jemu, że pragniesz
Go. Czas spędzony w Jego obecności wyostrza nasze rozeznanie a Jego Duch
możne napełnić nas, gdy jest w środku pustka.

face=”Tahoma, sans-serif”>Spójrz na wszystkie proroctwa wskazujące
na Jezusa. A jednak nawet wtedy, gdy stanął pośród nich, wielu odmówiło przyjęcia
swojego Mesjasza. Nasze relacje z Panem i nasz czas, nawet jedna chwila w
Jego przedsionkach, w Jego obecności, jest lepsza niż tysiąc dni bez Niego.
Pragnij Jego obecności na tyle, abyś spędzał czas z Nim. Jeśli naprawdę Go
kochamy, będziemy Mu posłuszni.

face=”Tahoma, sans-serif”>Radość oczekująca w tym miejscu,
które Jezus przygotował dla ciebie i wyłącznie dla ciebie, spowoduje, że
„chwilowy ucisk” szybko zblaknie. Ciężar Jego chwały, który On chce dać ci,
jest dla ciebie tutaj, TERAZ! Odetchnij Duchem, który jest wlewany w ciebie
TERAZ! Wyjdź ze swej strefy bezpieczeństwa, aby doświadczyć Jego pełni.

Uzależnisz się” od tego.

face=”Tahoma, sans-serif”>Moim ulubionym „życiowym” fragmentem,
który naprawdę zmienił moje życie jest Mk 11:24:

color=”#ff0000″>Dlatego
powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie,
że otrzymacie, a spełni się wam.

color=”#ff0000″> color=”#000000″>Jeśli wierzymy, przez wiarę, zgodnie z Jego
wolą, to możemy wziąć „to do banku” i nie wypuścić, jak powiedział Jakub:

color=”#ff0000″>Człowiek o rozdwojonej
duszy… niech nie mniema, że coś od Boga otrzyma.

face=”Tahoma, sans-serif”>Lecz zwróć uwagę na to, co jest
później, w wersie 25:

color=”#ff0000″>A gdy
stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu,
aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia.

face=”Tahoma, sans-serif”>Zatrzymaj się więc i zbadaj własne
serce, i przebacz każdemu. Wiem, że czasami łatwiej to powiedzieć niż zrobić,
lecz przebaczenie to wielki klucz do Niebios. Czy jest ktokolwiek, komu musisz
przebaczyć? Może to być właśnie to, co powstrzymuje odpowiedzi na twoją modlitwę.

face=”Tahoma, sans-serif”>Niech nasze serca zostaną uzdrowione,
odnowione pasją i ogniem dla Boga i nich wszystkie nasze serca doświadczą
ogromnego wylania Ducha Świętego, abyśmy doświadczyli spełnienia w chodzeniu
w pełni i postawie Jezusa Chrystusa.

face=”Tahoma, sans-serif”>Spójrz na życie Jezusa, jak wisząc
na krzyżu mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą,
co czynią
. On jest poprzednikiem, który wycierpiał wiele,
niosąc wielki ciężar, nie należący do Niego. Jak czytamy Hebr. 12:2: color=”#ff0000″>Patrząc na Jezus, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast
doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i
usiadł po prawicy tronu Bożego.

face=”Tahoma, sans-serif”>Każdy z nas musi znosić krzyż codziennie,
a tak naprawdę rozpoznając radość, która jest przed nami. Patrząc ponad tym
życiem, poza nasz tymczasowy dom, na to, że mamy wyznaczony jakiś niebiański
cel, powołanie udzielone wraz ze wszystkimi koniecznymi do zwycięstwa darami,
przez wiarę i przyjmujemy radość Jezusa, o której mówił w ew. Jana 17.

face=”Tahoma, sans-serif”>Widzisz, nie idzie ci tak źle,
raduj się z tego każdego dnia, naprawdę. Pan kocha ciebie tak bardzo, to
życie to ćwiczenia do wiecznego panowania i rządzenia z Nim. Przeczekaj najgorsze,
to szybko mija. Nie bądź taki twardy dla siebie, bądź zachęcony Słowem i
pracuj na tym, aby mieć więcej wiary, a mniej myśleć, bądź co najmniej nie
myśleć źle. Negatywne myślenie utrudnia twoje chodzenie w pełni. Po prostu
wycisz się i wiedz o tym, że On jest Bogiem a chodzenie w pełni nie jest
bezbolesne
. On używa bólu, abyśmy stali się podobnie do Niego.

face=”Tahoma, sans-serif”>Czyż nie jest wspaniałe to, gdy
w Księdze Objawienia Duch mówi przez Jana do każdego z siedmiu zborów, że
kto zwycięży otrzyma specjalną nagrodę przeznaczoną dla „tych, którzy zwyciężą”?
Niektórzy będą zasiadać z Nim na tronie, jak i
Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

Zwycięzca „zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymażę imienia jego
z Księgi Żywota i Ja wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami”

face=”Tahoma, sans-serif”>Jesteśmy szkoleni do zwycięstwa.
Jeśli zmierzasz do Nieba, musisz coś zwyciężyć. Jak być zwycięzcą? Zwyciężamy
przez krew Baranka i słowo naszego świadectwa.

 

font size=”3″ na krzyżu mówił: raduj się z tego każdego dnia, naprawdę. Pan kocha ciebie tak bardzo, toсайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.