Codzienne rozważania_08.07.11

Brogden Chip
Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę” (Flp. 3:7).

Pan pozawala na to, aby Ego rosło po swojemu, podobnie jak drzewo, którego gałęzie napełniają ziemię, a jego wysokość sięga niebios (Dn. 4:8,9), lecz dzień sądu nadchodzi.

Ci, którzy kochają swoje Ego, nienawidzą sądu, lecz ci, którzy nienawidzą Ego, będą kochali sąd. Jeśli w naszych sercach jest „nie ja, lecz Chrystus” to będziemy radować się za każdym razem, gdy zostaniemy pomniejszeni, a Chrystus wzrośnie. Będziemy poddawać się pracy Pańskiej w nas. Nie będziemy skupiać się na tym, co traci Ego, lecz na tym co Chrystus zyskuje, ponieważ nasza strata to Jego zysk.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.