Codzienne rozważania_01.02.2015

Hurynowicz_rozwazania

Rzymian 5:1-2.
USPRAWIEDLIWIENI TEDY Z WIARY, POKÓJ MAMY Z BOGIEM PRZEZ PANA NASZEGO, JEZUSA CHRYSTUSA, DZIĘKI KTÓREMU TEŻ MAMY DOSTĘP PRZEZ WIARĘ DO TEJ ŁASKI, W KTÓREJ STOIMY, I CHLUBIMY SIĘ NADZIEJĄ CHWAŁY BOŻEJ.

Wspaniałe wersety, które pokazują całość postanowień Bożych. Mamy teraz pokój z Bogiem, ponieważ nasz stary, grzeszny, podlegający sądowi stan, dzięki dziełu na krzyżu należy do przeszłości, obecnie żyjemy w zgodzie z Bogiem. Każdy, kto przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela jest wszczepiony w Bożą łaskę i codziennie możemy z niej korzystać aby sławić imię Jezusa. Największym zyskiem jest wieczne, istniejące u Niego dziedzictwo, błogosławiona nadzieja. Jako Jego umiłowani będziemy w przyszłości uczestniczyć w Jego wspaniałości tak jak On uczestniczył na ziemi w naszej małości i słabości. W tej nadziei dostęp do Niego otwiera nam już na ziemi bogate i niewyczerpane źródło łaski.

Życzę błogosławionego dnia.aracer.mobi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.