Codzienne rozważania_02.06.2017

Hbr 13:7-9
PAMIĘTAJCIE NA WODZÓW WASZYCH, KTÓRZY WAM GŁOSILI SŁOWO BOŻE, A ROZPATRUJĄC KONIEC ICH ŻYCIA, NAŚLADUJCIE WIARĘ ICH. JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ, TEN SAM I NA WIEKI.
NIE DAJCIE SIĘ ZWODZIĆ PRZERÓŻNYM I OBCYM NAUKOM; DOBRZE JEST BOWIEM UMACNIAĆ SERCE ŁASKĄ, A NIE POKARMAMI; TYM, KTÓRZY O NIE ZABIEGALI, NIE PRZYNIOSŁY ONE POŻYTKU.

Tak jak każde królestwo ma swoich urzędników, również Kościół ich posiada. Nie wyznacza ich państwo, lecz Król Jezus. Mają oni iść przed ludem i wytyczać mu drogę. Czyniąc to upodabniają się do Jezusa, ich poprzednika, którego naśladują i pragną przyprowadzać do Niego innych przez swoje nauczanie i przykład. Przywódcy o których mowa w wersecie 7, żyli i umierali w wierze, pozostawiając po sobie dobre świadectwo. Przywództwo polega na głoszeniu Słowa Bożego i czuwanie nad ludzkimi duszami. To pierwsze odnosi się nie tylko do samego przesłania, lecz także sposobu jego przekazywania. Nie chodzi tylko o zwiastowanie tego, co jest zgodne z Bożym Słowem, ale o klarowność, przekonanie i bezpośredniość z jaką jest prezentowane czy to w formie ustnej czy pisemnej. List ten jest dobrym tego przykładem oraz tego, co oznacza „czuwanie nad duszami”. Nie polega ono na despotycznym wtrącaniu się do życia innych, co hamuje rozwój chrześcijańskiej dojrzałości, lecz na ojcowskiej trosce, która, gdy tylko zajdzie potrzeba, pomaga ludziom w ich biegu do celu, aby nie zeszli z trasy i nie odpadli w wyścigu. Na takie pastorskie prowadzenie ludzie zareagują w sposób ochoczy i pozytywny, sprawiając, że praca przywódców stanie się radością i źródłem dobrodziejstwa a nie brzemieniem. Kościół to nie demokracja gdzie pojawia się kryzys autorytetu lub walka o władzę. Gdy liderzy odchodzą, aby odpocząć i odebrać nagrodę, Jezus Chrystus pozostaje ten sam. Udziela On swojego bogactwa czego przykładem jest ten list. Odchodzenie pobożnych mężów nie powinno być traktowane jako czas żałoby w Kościele, ani jako upragniona okazja aby wprowadzić zmiany na pełną skalę. Naśladujcie wiarę ich i nie odchodźcie od niej, ani nie dostosowujcie jej do zmieniającego się środowiska. Tym, kim był Jezus dla tych, którzy odeszli, będzie również dla tych, którzy pójdą w ich ślady.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.