Codzienne rozważania_02.09.11

Chip Brogden

Powołani, z ciemności do cudownej swojej światłości” (1Ptr. 2:9).

Bardzo zachęcające duchowo jest dla nas widzieć w Stworzeniu to, że Bóg, będąc Bogiem, nie może i nie dopuści do tego, aby ten chaos, zamieszanie i ciemność trwały w nieskończoność. W Jego naturze jest wprowadzanie porządku, celu i Światła do tego świata. Zawdzięczamy nasze biologiczne życie temu, że Bóg zadziałał w chaosie, który istniał w 1 rozdziale Księgi Rodzaju i nakazał, aby stała się światłość. Zawdzięczamy nasze duchowe życie temu, że Bóg zadziałał nad chaosem i ciemnością naszego życia i nakazał, aby stała się Jego światłość.
Wywołanie  Światłości z Ciemności jest duchową zasadą, która uczy nas dróg Bożych. Zobacz, jak zaledwie jednym rozkazem odstawił na bok Ciemność: „Nie stanie się Światłość”. W j.hebrajskim jest to jeszcze prostsze: „Światłość: BĄDŹ!”. I tak się stało.
 – – – – – – – – – –

2011 InfiniteSupply.Org  Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

Share your comments: http://infinitesupply.org/september2 продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.