Codzienne rozważania_02.12.2012

Gdziekolwiek dwaj lub trzej są zgromadzenie (zebrani razem jako Moi uczniowie) w Moim imieniu, tam JA JESTEM między nimi” (Mt 18:20 AMP).

Jezus jako Prawda jest przeciwstawiony Szatanowi jako kłamcy. Jest również skontrastowany ze wszystkimi obrazami, typami, symbolami, zewnętrznymi formami itp., które były, i są, nieprawdziwe, nierealne. Gdy nasz Pan mówił o Swoim ciele jako o Świątyni, celowo powstrzymywał się od pełniejszego wyjaśnienia, ze względu na utrwalone uprzedzenia Swoich słuchaczy i wprowadził wielką prawdę o przejściu z jednego okresu działania Bożej Opatrzności do drugiego i o pełnej zmianie co do natury świątyni i sposobu oddawania czci. Właśnie dlatego, że Szczepan zobaczył to i ogłosił, został zamordowany właśnie przez tych ludzi. Powiedział: „Najwyższy nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką” (Dz 7:48). Paweł powiedział to samo do Ateńczyków (Dz 17:24). Nie znaczy to, żę Bóg nigdy nie wejdzie do tego, co jest Jego obrazem, jeśli całkowicie odpowiada Jego myśli. Zarówno Namiot Świadectwa jaki i Świątynia były „zbudowane ręką ludzką” i Bóg przychodził tam w mocy i chwale, lecz nie było Jego zamiarem poświęcać się tym rzeczom. Przyszedł taki czas, gdy Pan odrzucił oba i nie można Go już było więcej tam znaleźć. Były to tymczasowe wyobrażenia i Jego obecność była warunkowa.

Ta „prawdziwa Świątynia, którą zbudował Bóg, nie człowiek” (Hbr 8:2) „nie jest z tego, stworzonego świata„. Cały List do Hebrajczyków zajmuje się zmianą, przejściem z tego co ziemskie, tymczasowe na to, co niebiańskie i duchowe. Stąd, Pan nie mieszka już w „świątyniach ludzką ręką uczynionych”. Idąc do sedna sprawy: Nowy Testament uczy tego, że Świątynia w tym czasie działania Opatrzności jest tą Osobą oraz osobami, które zostały wprowadzone do Niego przez śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie oraz „ochrzczone w jedno ciała przez jednego Ducha” (1Kor 12:13). Musimy pamiętać o tym, że Jezus zapowiedział przeminięcie całego tego tymczasowego systemu, wraz z Jerozolimą, jako jego centrum i pewnym obrazem. Pan Jezus wiedząc wcześniej o przemijaniu ziemskich, tymczasowych i materialnych rzeczy oraz miejsc, systemów, stałych miejsce i zewnętrznych form, złożył całą sprawę przetrwania na Siebie, jako element duchowej struktury, którego nie przemogą wszystkie mocy piekła. Pan Jezus był bezwzględnie przeciwko stałemu ulokowaniu i usystematyzowaniu Go oraz Jego obecności, a historia jest dowodem na to, jak bardzo miał rację. Jeśli, zgodnie z J 3:16, zbawienie jest sprawą 'każdego, kto’ to obecność Pańska i prawdziwe oddawanie czci, zgodnie z Mt 18:20, jest „gdziekolwiek”.

By T. Austin-Sparks from: The Dispensation of the Holy Spirit – Chapter 2

_________________________________________________________________________

1 grudnia | 3 grudnia

 Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

http://www.poznajpana.pl/?p=23694раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *