Codzienne rozważania_04.05.2015

Hurynowicz_rozwazania
Heb 10:38.
A SPRAWIEDLIWY MÓJ Z WIARY ŻYĆ BĘDZIE; LECZ KIEDY SIĘ COFNIE, NIE BĘDZIE DUSZA MOJA MIAŁA W NIM UPODOBANIA.

Często ludzie mylnie utożsamiają wiarę z uczuciami i przypuszczeniami. Przyjemne uczucia i przeżycia są częścią życia chrześcijańskiego lecz nie są całkowitą jego pełnią. Doświadczeń, konfliktów, walk i pokus spotykanych na drodze życia nie powinniśmy uważać za nieszczęście lecz za konieczną część naszego wychowania duchowego. We wszystkich tak różnorodnych przeżyciach powinniśmy liczyć tylko na Chrystusa, niezależnie od naszych uczuć, jeżeli chodzimy w posłuszeństwie przed Jego obliczem. I tutaj właśnie wielu się potyka, chodząc kierują się uczuciami a nie wiarą. Dlatego należy wierzyć bardziej Słowu Bożemu i Jego mocy aniżeli uczuciom i własnemu doświadczeniu. Niech oko twoje pozostanie skupione na Jezusie Chrystusie, na dokonanym i dokończonym przez Niego odkupieniu grzeszników, na krzyżu Golgoty i na Jego sprawiedliwości. SPOGLĄDAJ NA JEZUSA I ŻYJ!!!

Życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.