Codzienne rozważania_04.05.2016

Hurynowicz_rozwazania
Mk 15:3-5
A ARCYKAPŁANI OSKARŻALI GO O WIELE RZECZY. PIŁAT ZAPYTAŁ GO ZNOWU: NIC NIE ODPOWIADASZ? PATRZ O JAK WIELE RZECZY CIĘ OSKARŻAJĄ. LECZ JEZUS JUŻ NIC NIE ODPOWIEDZIAŁ, TAK IŻ SIĘ PIŁAT DZIWIŁ.

Widzimy łagodność i uniżenie Pana Jezusa. Gdy był oskarżany o wiele występków, których nie popełnił, nic nie odpowiedział. Oskarżenia były fałszywe. Pan Jezus nigdy nie popełnił grzechu. Chociaż był niewinny, poddał się bez słowa skargi wszelkim bezpodstawnym oskarżeniom. Jaki wielki jest kontrast między pierwszym a drugim Adamem. Pierwszy Adam był winny, a mimo to próbował się usprawiedliwić. Drugi Adam był niewinny, a mimo to nie próbował się bronić. „Jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust” (Iz. 53:7). Nauczmy się cierpliwie cierpieć i nie narzekać, czymkolwiek Bóg uzna za stosowne nas obarczyć. Baczmy na nasze drogi, byśmy w godzinie pokusy nie zgrzeszyli swym językiem. Strzeżmy się wpadania w gniew, bez względu na to, jak nieprawdziwe mogą być stawiane nam zarzuty. Żadna cecha chrześcijańskiego charakteru nie przynosi Bogu tak wielkiej chwały, jak cierpliwe znoszenie cierpienia. „Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady” (1 Piotra 2:20-21).

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.