Codzienne rozważania_05.05.2016

Hurynowicz_rozwazania

Ew. Marka 15:10-13.
WIEDZIAŁ BOWIEM, ŻE ARCYKAPŁANI WYDALI GO Z ZAWIŚCI. ALE ARCYKAPŁANI PODBURZYLI LUD, ABY IM RACZEJ WYPUŚCIŁ BARABASZA. NA TO PIŁAT, ODPOWIADAJĄC PONOWNIE, RZEKŁ IM: CÓŻ WIĘC MAM UCZYNIĆ Z TYM, KTÓREGO NAZYWACIE KRÓLEM ŻYDOWSKIM? A ONI ZNOWU ZAWOŁALI: UKRZYŻUJ GO!

Widzimy tutaj chwiejne i niezdecydowane zachowanie Piłata. Był on przekonany o niewinności Pana Jezusa. Wiedział, że arcykapłani wydali go z zawiści”. Piłat nieudolnie stara się zyskać na czasie, by doprowadzić do uniewinnienia Pana Jezusa i w ten sposób uspokoić swoje sumienie. W końcu poddaje się naciskowi Żydów i chcąc zadowolić lud, wydaje Jezusa na ukrzyżowanie ku swej wiecznej hańbie i zagładzie własnej duszy. Człowiek zajmujący wysokie stanowisko, pozbawiony zasad religijnych jest jednym z najbardziej godnych pożałowania widoków na tym świecie. Podobny jest do statku miotanego po morzu bez kompasu czy steru. Jego wielkość wiąże się z licznymi pokusami. Daje mu moc dokonywania dobra lub zła, która – jeśli nie wie, jak należy ją właściwie wykorzystać – z pewnością wpędzi go w liczne kłopoty i uczyni człowiekiem nieszczęśliwym. Ludzie ci potrzebują wielkiej łaski, która może uchronić ich przed szatanem. Wysokie miejsca są miejscami bardzo niepewnymi, sprzyjającymi upadkom. Nic dziwnego, że Paweł przypomina nam, że powinniśmy zanosić modlitwy wstawiennicze za rządzących i przełożonych (1 Tym. 2:2). Nie zazdrośćmy wielkim ludziom. Muszą stawić czoła wielu pokusom. Ciężko jest bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Żądasz dla siebie rzeczy wielkich, nie żądaj! (Jer. 45:5).
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.