Codzienne rozważania_04.06.11

 

Chip Brogden

A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały” (Łk. 5:5,6).

Dla mnie czy dla ciebie może to brzmieć jak przypadek czy szczęście. Niektórzy mogliby to nazwać cudem, i jest to cudowne, lecz jest tutaj coś więcej niż cud, to jest znak. Znak jest cudem, który wskazuję na jakąś prawdę. To jest cud, lecz ten cud został uczyniony na rzecz Piotra, aby zdobył obfite zaopatrzenie w ryby dla swego biznesu. Był to znak danym przez Chrystusa po to, aby objawić Siebie Piotrowi. W biblijnym języku jest to „objawienie Swojej chwały”. Nie ma nic chwalebnego w Synu Człowieczym, lecz w Synu Bożym widzimy chwałę.

Jezus po prostu powiedział: Wyjedź na głębinę i zarzućcie sieci swoje na połów. Mimo wszystko Piotr nie uważał Jezusa za zwykłego człowieka. Gdy zobaczył, co się stało padł na kolana i płakał: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Tego, którego nazywał Nauczycielem, teraz nazywa Panem i natychmiast dostrzega kontrast między sobą, grzesznym człowiekiem, a Chrystusem, Świętym Bożym. Wszyscy słyszeli nauczanie, lecz Piotr zobaczył Osobę.

– – – – – – – – –

Share your comments:  http://InfiniteSupply.Org/june4

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

aracer

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.