Codzienne rozważania_03.06.11

Chip Brogden

A jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie” (Kol.2:6).

Przyszliśmy do Pana przyznając, że nie jesteśmy w stanie zbawić siebie samych, a On dokonuje całego zbawienia. To jest Brama. Teraz przychodzimy do Pana każdego dnia, przyznając, że nie możemy wejść do Królestwa, lecz On kształtuje nas na Swoje podobieństwo. To jest Droga.

Nie mam jednak dla chrześcijan żadnej tajemnicy oprócz Chrystusa.  Nie mam żadnej metody, lecz Chrystusa. Nie mam żadnej formuły, lecz Chrystusa. Nie mam żadnej techniki, lecz Chrystusa. Nie mam życia, lecz Chrystusa – ponieważ żyje już nie ja, lecz Chrystus, który żyje we mnie (Gal.2:20). W Nim, z Nim i przez Niego możemy wejść do Królestwa.

 

– – – – – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june3

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

 aracer

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.