Codzienne rozważania_04.10.2014

Hurynowicz_rozwazania

2 Piotra 2:6.
MIASTA SODOMĘ I GOMORĘ SPALIŁ DO CNA I NA ZAGŁADĘ SKAZAŁ JAKO PRZYKŁAD DLA TYCH, KTÓRZY BY MIELI WIEŚĆ ŻYCIE BEZBOŻNE.

Pompeje były rzymskim miastem tętniącym życiem, aż pewnego dnia spod ziemi dobiegło stłumione dudnienie. Był to początek wielkiego kataklizmu. Spokojny wówczas Wezuwiusz zaczął wyrzucać z wielkim hukiem ogień. Kwitnące dotąd miasto zniknęło pod górą kamieni i popiołu. Nikt nie potrafi odpowiedzieć dlaczego tak się stało. Ale Bóg nie pozostawił bez odpowiedzi pytania dotyczącego dwóch innych miast, Sodomy i Gomory. Dlaczego te dwa miasta zostały zrównane z ziemią? Zostały zniszczone ponieważ grzech ich mieszkańców przekroczył wszelkie granice i Bóg musiał ich za niego bezzwłocznie ukarać. Wydarzenie to jest dla nas poważnym ostrzeżeniem. Każdy, kto myśli, że może wieść życie bez Boga, powinien przemyśleć to jeszcze raz. Ale każdy kto uporządkował swoje życie przed Bogiem może liczyć na Niego i cokolwiek stanie się w czasie jego ziemskiej podróży, jest bezpieczny w wieczności. Bóg doskonale troszczy się o tych, którzy są Jego własnością. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania.

Życzę błogosławionego dnia.

продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.