Codzienne rozważania_04.10.2014

Bogusław Hurynowicz

Bogusław Hurynowicz

Ew. Marka 15:3-5.
ARCYKAPŁANI OSKARŻALI GO O WIELE RZECZY. PIŁAT ZAPYTAŁ GO ZNOWU: NIC NIE ODPOWIADASZ? PATRZ O JAK WIELE RZECZY CIĘ OSKARŻAJĄ. LECZ JEZUS JUŻ NIC NIE ODPOWIEDZIAŁ, TAK IŻ SIĘ PIŁAT DZIWIŁ.

Wspaniałym w całej Biblii jest obraz naszego Zbawiciela, gdy pozostawał milczący na wszelkie zarzuty. On pozwolił im mówić i czynić najgorsze rzeczy nie otwierając ust swoich. W Nim była potęga pokoju. Jest taki rodzaj wyciszenia, który daje Bogu możliwość wykonywania w nas Jego dzieła, jest to wyciszenie, w którym przestaje się rozmyślać, szukać dla siebie usprawiedliwienia i wyjścia z trudnej sytuacji przez swoją mądrość i przedwczesne podjęcie decyzji, lecz przeciwne pozostawia się całą troskę Bogu. Często przeszkadzamy Bogu, broniąc własnymi siłami swojej niewinności, odpierając spadające na nas uderzenia takimi samymi uderzeniami z naszej strony. Oby Bóg dal nam moc pokornego i cichego ducha, który wszystko będzie znosił. Kiedy taki duch będzie nami kierował, wtedy unikniemy faryzeuszostw i łatwowiernej wyrozumiałości. Uchronimy się od zapalczywej samoobrony i wszystkiego tego co mogłoby przynieść szkodę naszemu świadectwu o naszym Zbawicielu, który przyszedł nie po to aby zgubić ludzi ale żeby ich zbawić.

Życzę błogosławionego dnia.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.