Codzienne rozważania_06.08.2017

2Tym 3:8-9.
PODOBNIE JAK JANNES I JAMBRES PRZECIWSTAWIALI SIĘ MOJŻESZOWI, TAK SAMO CI PRZECIWSTAWIAJĄ SIĘ PRAWDZIE, LUDZIE SPACZONEGO UMYSŁU, NIE WYTRZYMUJĄCY PRÓBY WIARY. ALE DALEKO NIE ZAJDĄ, ALBOWIEM ICH GŁUPOTA UWIDOCZNI SIĘ WOBEC WSZYSTKICH, JAK TO SIĘ Z TAMTYMI STAŁO.

Jannes i Jambres byli czarownikami na usługach faraona i przeciwnikami Mojżesza. Paweł ośmiela się stanąć na równi z Mojżeszem, ponieważ tak jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też fałszywi nauczyciele w Azji sprzeciwiali się prawdzie, którą nauczał Paweł i którą powierzył Tymoteuszowi – apostolskiej wierze, świętemu depozytowi, którego Tymoteusz miał strzec i który miał przekazywać. Mojżesz nauczał Prawa a Paweł głosił Ewangelię. Prawo i Ewangelia są Bożymi prawdami, którym ludzie się przeciwstawiali i odrzucali. Paweł pomimo pretensji do poznania jakie sobie rościli fałszywi nauczyciele, dyskredytuje ich jako ludzi „spaczonego umysłu” i „nie wytrzymujących próby wiary. Ponadto apostoł jest przekonany, że tacy ludzie daleko nie zajdą i sami będą brnąć w zło. Ich fałszywe nauki mogą się przez jakiś czas rozwijać i szerzyć jak zgorzel, lecz ich sukces będzie wątpliwy i krótkotrwały. Często jesteśmy strapieni, jest to zrozumiałe i słuszne, naukami fałszywych nauczycieli, którzy sprzeciwiają się prawdzie i nękają Kościół, posługując się w działaniu chytrymi, zwodniczymi metodami religijnych przekupniów wchodzących tylnymi drzwiami. Musimy się ich obawiać nawet jeśli kilku słabych ludzi zostało już oszukanych i nawet gdy fałsz ten stał się modny, gdyż jest coś szczególnego co zdradza fałsz i coś oczywistego w prawdzie, która zawsze wychodzi na wierzch. Odstępstwo może rozprzestrzeniać się i być popularne przez jakiś czas, ale daleko nie zajdzie. Fałsz w końcu zostanie zdemaskowany a prawda będzie świecić swoje tryumfy. Herezje zawsze były liczne i nieraz zdawało się, że jakaś w końcu odniesie sukces, lecz dziś są przeważnie przedmiotem zainteresowania chrześcijańskich „zbieraczy starożytności”. Bóg uchronił swą prawdę w Kościele.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.