Codzienne rozważania_06.09.11

Chip Brogden


Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec splamienia” (Dn. 1:8)

Najłatwiej jest po prostu iść z prądem, przyjąć to, co się dzieje i nie przejmować się, lecz dzięki Bogu, tej decyzji Daniel oddał swoje serce – ogień został rozpalony, a im dłużej o tym myślał, tym bardziej go palił.

Kiedy inni jedli i pili, Daniel swrócił się swoich trzech przyjaciół i wyszeptał: „Zjedzcie moje jeśli dostaniecie, lecz ja nie zgrzeszę przeciwko mojemu Panu w tej sprawie!”. Ci trzej bracia, Ananiasz, Miszaelem i Azariasz zgodzili się na to, że również nie będą jeść i pić wina. Alleluja! Za tym właśni Pan stoi, mała grupa dwóch, trzech , zebrana razem pod przymierzem, że będą staną na gruncie Świadectwa Pańskiego, za czymś Niebiańskim, bez względu na koszty!

– – – – – – –

©2011 InfiniteSupply.Org    Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

Share your comments: http://infinitesupply.org/september6

 продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.