Codzienne rozważania_07.05.11

Chip Brogden

Radujcie się w Chrystusie, a w ciele ufności nie pokładajcie” (Flp. 3:3)

Mieć znaczenie dla siebie samego to taka wewnętrzna tendencja istniejąca w człowieku, która umieszcza jego samego i jego pragnienia ponad Bogiem i innym i jest rzeczywistym źródłem perfidii. To wyjaśnia dlaczego zajmowanie się samym diabłem nie wystarczy, aby pozbyć się zła z tego świat. Gdyby diabeł miał jutro zniknąć to i tak pozostanie problem Ego. jest to stan, który istnieje głęboko we wnętrzu każdego mężczyzny, kobiety, chłopca czy dziewczyny. Pomimo, że życie własne jest straszną przeszkodą na drodze do życie Chrystusa nie jest niczym zbyt trudnym dla Boga, aby to pokonać.

Chrystus musi wzrastać Ego musi ubywać. Bóg pracuje nad tym, aby ustanowić i odnowić Porządek NIeba we wszystkim, zaczynając od jednostek, następnie przez grupę mężczyzn i kobiet i ostatecznie rozszerzając to na całe stworzeni tak, aby „Bóg był wszystkim we wszystkim” (1Kor. 15:28). Biblia jest historią postępującego odnowienia i wzrastania Chrystusa w środku świata, który zboczył z drogi.

———————

Share your comments:  http://InfiniteSupply.Org/may7

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!продвижение сайта расценки

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.