Codzienne rozważania_07.05.2016

Hurynowicz_rozwazania

Mk 15:20, 24
20. A GDY GO WYŚMIALI, ZDJĘLI Z NIEGO PURPURĘ I PRZYODZIALI GO W JEGO WŁASNE SZATY I WYPROWADZILI GO NA UKRZYŻOWANIE.
24. POTEM GO UKRZYŻOWALI I PODZIELILI SZATY JEGO, RZUCAJĄC O NIE LOSY, CO KTO MIAŁ WZIĄĆ.

Pan Jezus był wyszydzany i stał się pośmiewiskiem rzymskich żołnierzy. Jego Królestwo było wyszydzane. Pan Jezus był traktowany, jakby nie był lepszy niż „śmiecie tego świata” (1 Korynt. 4:13). Stało się tak dlatego, abyśmy my, grzesznicy, mogli osiągnąć chwałę, cześć i życie wieczne, dzięki przebłaganiu dokonanemu przez Chrystusa. Stało się tak dlatego, abyśmy mogli w dniu ostatecznym otrzymać Królestwo Boże i niezniszczalną, niewiędnącą koronę chwały. Zdarto z Jezusa szatę i został ukrzyżowany nago na oczach jego wrogów. Żołnierze, którzy prowadzili go na ukrzyżowanie „podzielili szaty jego, rzucając o nie losy, co kto miał wziąć„. Stało się tak dlatego, byśmy my, którzy sami z siebie nie mamy żadnej sprawiedliwości, mogli zostać odziani w doskonałą sprawiedliwość, którą zdobył dla nas Chrystus i byśmy nie musieli stać nadzy przed Bogiem w dzień sądu ostatecznego. Stało się tak dlatego, abyśmy my, którzy jesteśmy skalani grzechem, mogli otrzymać szatę weselną, w której zasiądziemy wraz z aniołami, nie będąc zawstydzeni.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.