Codzienne rozważania_07.08.11

Brogden Chip

Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujmy” (2Kor. 5:7).

Pozostaje nam pytanie: Co widzimy? Wielu ludzi patrzy i niczego nie widzi. Patrzą na ten świat i wierzą we wszystko, co on mówi. Innym oczy zostały otwarte, aby widzieli tak, jak Pan widzi. To objawienie, czy odsłonięcie, uzdalnia nas do życia w tym świecie mając do niego równocześnie dystans. To widzenie uzdalnia nas do pokonywania tego świata i demonstrowania, że Chrystus jest Wszystkim we Wszystkim. Nie musimy żyć według tego, co widzimy, lecz zgodnie z Prawem Ducha Życia w Chrystusie.

Oby Bóg pokazał nam, kim jesteśmy i oby Bóg podniósł nas, abyśmy chodzili godni powołania, którego nam udzielił.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Share your comments:http://InfiniteSupply.Org/august7

©2011 InfiniteSupply.Org  Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji.  Podziel się tym z przyjaciółmi.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.