Codzienne rozważania_08.01.2015

Hurynowicz_rozwazania
2Moj 16:10.
I STAŁO SIĘ, GDY JESZCZE AARON PRZEMAWIAŁ DO CAŁEGO ZBORU SYNÓW IZRAELSKICH, ZWRÓCILI SIĘ KU PUSTYNI, A OTO UKAZAŁA SIĘ CHWAŁA PAŃSKA W OBŁOKU.

Choćby jak było ci ciężko nie poddawaj się rozpaczy! Człowiek żyjący w rozpaczy nie może być pożyteczny i nie ma sił przeciwstawiać się szatanowi. Jeśli nie chcesz leżeć pokonany to przeciwstawiaj się śmiertelnemu wrogowi. Szukaj obietnic Bożych i przy każdej z nich powiedz sobie głośno: „ta obietnica mnie jest dana”. Gdy sprzeciwisz się najmniejszemu zwątpieniu lub objawom smutku, Duch Święty ożywi twoją wiarę i tchnie w twoją duszę moc z wysokości. Jak będziesz zdecydowanie i bezkompromisowo odrzucać najmniejszy przypływ zwątpienia czy rozpaczy poczujesz, że moce ciemności podjęły odwrót. Cała pełnia Bożej mocy jest do dyspozycji najsłabszego wierzącego, który w imię Jezusa Chrystusa, z dziecięcą szczerością i prostotą, całkowicie oddaje się Bogu i szuka Jego pomocy i kierownictwa. Wciąż spoglądaj w górę.

Życzę błogosławionego dnia.

эффективность продвижения сайтов

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.