Codzienne rozważania_08.01.2016

Hurynowicz_rozwazania

Hab 2:14.
LECZ ZIEMIA BĘDZIE PEŁNA POZNANIA CHWAŁY PANA, JAK MORZE WODAMI JEST WYPEŁNIONE.

Pan Bóg wysyłając Jozuego jako wodza narodu Izraelskiego do wypełnienia swoich zadań, obiecał mu powodzenie we wszystkim co będzie czynił, pod warunkiem, że będzie rozmyślał o słowie Jego we dnie i w nocy i że będzie strzegł wszystkich przykazań Jego (Joz. 1:8). Psalmista w pierwszym psalmie pisze, że szczęśliwy jest ten człowiek, który rozmyśla o zakonie Pańskim we dnie i w nocy. Paweł radzi Tymoteuszowi aby o tych rzeczach, tj. o Piśmie Świętym, rozmyślał, by jego postępowanie było przykładne dla otoczenia. Gdy porównamy list do Kolosan 3:16 z listem do Efezjan 5:18-19, stwierdzimy, że fakt zamieszkania w nas Słowa Chrystusowego sprawia, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. W miarę gdy człowiek napełnia się Słowem Chrystusowym, napełnia go również Duch Święty. Słowo Boże jest siłą dokonującą dzieła nawracania duszy. Ono także oczyszcza życie, zachowuje od grzechu, oświeca, jest mieczem Ducha, zapewnia skuteczność i prowadzi do wysłuchania modlitwy, rozwesela serce oraz daje wzrost każdemu wierzącemu. Zdyscyplinowany czas duchowej społeczności z Bogiem w rezultacie powinien dawać każdemu wierzącemu obfitość duchowego pokarmu, w miarę gdy człowiek wciąż na nowo przeżywa myśli i słowa zaczerpnięte z Biblii.

Pozdrawiam w ten piękny, chłodny poranek i życzę błogosławionego dnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.