Codzienne rozważania_08.07.10 Tydzień w Obecności Bożej (dzień czwarty)

James Ryle

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen!” (2Kor. 13:13).

Czy przeżyłeś kiedykolwiek Ekstrawagancką Miłość Bożą?

Słownik Webstera definiuje 'ekstrawagancję’ jako: przekraczanie granic rozsądku czy konieczności, brak umiarkowania, równowagi czy zahamowania; hojność i rozrzutność”. Czy kiedykolwiek spotkałeś się z Bożą Obecnością w takiej mierze, aby rozsadził cię tym, jak bardzo cię kocha?

Prorok Sofoniasz pozwolił nam spojrzeć na tego nadzwyczajnego, ekstrawaganckiego Boga: „Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, On zbawi! Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość, będzie się weselił z ciebie ze śpiewem” (Sof. 3:17).  Czy wiesz o tym, że Bóg chce zasypać cię Swoją ekstrawagancką miłością? Pan chce, abyś wiedział, że nawet w tej chwili, pomimo wszystkiego, co myślisz o sobie, On cieszy się tobą? On odpoczywa w Swej miłości do ciebie? Cieszy się tobą ze śpiewem?

A czy wiedziałeś o tym, że najpewniejszym sposobem na to, aby prawdziwie przeżywać tą ekstrawagancje, jest spędzać czas z tymi, którzy są prawdziwymi chrześcijanami? Posłuchaj mnie uważnie: nie tyle mówię o 'chodzących do kościoła’, co mówię o „idących za Chrystusem”; to nie zawsze jest to samo.

Kiedy jesteś w zebranym towarzystwie zwykłych 'członków kościoła’, otoczy cię legalizm, opinie, krytycyzm, osądzanie i dyskusje, lecz kiedy znajdziesz się wśród prawdziwych 'naśladowców Chrystusa’ twoje życie zostanie zalane nadzwyczajnymi wyrazami Bożej ekstrawaganckiej miłości. Będziesz wspierany, podtrzymywany, broniony, wzmacniany, będą ci ufać i zostaniesz wypuszczony do pościgu za tym, co najwyższego i najlepszego Bożego celu dla ciebie.

Innymi słowy: przeżyjesz Boża Obecność i nigdy już nie będziesz taki sam.

Podsumowując: spędzaj sporo czasu z Bożym Słowem i sporo czasu z wartościowymi ludźmi, rób tak, a Bóg będzie z tobą w nadzwyczajny i ekstrawagancki sposób!

Krok trzeci,… jutro.aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *