Codzienne rozważania_08.09.11

Chip Brogden

czegoż Pan chce po tobie; tylko abyś czynił sąd, miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem twoim” (Mich. 6:8 BG.).

Jak podaje słownik biblijnych wyrazów (Vines Expository Dictionary of Bible Words): „Miłosierdzie jest zewnętrzną manifestacją współczucia. Zakłada ono, że występuje potrzeba po stronie przyjmującego miłosierdzie oraz posiadanie odpowiednich zasobów do zaspokojenie tej potrzeby po stronie okazującego je„.

Ideałem jest, gdy przebaczenie opiera się na pokucie lecz bez względu na to czy człowiek pokutuje, czy nie, a prosi o przebaczenie, potrzebuje miłosierdzia (nawet jeśli na to nie zasługuje). Jeśli nic innego nie da się zrobić, zawsze można modlić się, aby miłosierny Bóg otworzył oczy  i pokazał prawdziwy stan człowieka. Problemem nie jest to czy dana osoba zasługuje, czy nie, lecz to czy moje duchowe życie jest wystarczająco bogate, czy nie, aby okazać miłosierdzie drugiemu.

———————–

©2011 InfiniteSupply.Org    Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

раскрутка сайта что это такое

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.