Codzienne rozważania_08.09.2016

Hurynowicz_rozwazania

1 Tes 5:16-19
ZAWSZE SIĘ RADUJCIE. BEZ PRZESTANKU SIĘ MÓDLCIE. ZA WSZYSTKO DZIĘKUJCIE; TAKA JEST BOWIEM WOLA BOŻA W CHRYSTUSIE JEZUSIE WZGLĘDEM WAS. DUCHA NIE GAŚCIE.

Zawsze się radujcie. Powód jest prosty. Jako lud Boży mamy prawdziwe powody do radości i ten nastrój powinien charakteryzować nasze nabożeństwa. Bóg okazał nam łaskę w Chrystusie. Oddawanie Jemu czci jest czymś właściwym, ponieważ Bóg jest znacznie większy od nas. Nie ma tu miejsca na nonszalancję, ale oddawanie czci nie musi być czymś ponurym i posępnym. Pan Jezus nakazał swoim naśladowcom modlić się i nie ustawać. Jest to ważne życiu zboru jak i w indywidualnym postępowaniu wierzących. Wierzący powinni przywiązywać duże znaczenie do wspólnej modlitwy. Niestety doświadczenie wielu zborów pokazuje, że poza nielicznymi wyjątkami, tak się nie dzieje. Za wszystko dziękujcie. Chrześcijanin ma zawsze powody do wdzięczności, nawet wtedy gdy okoliczności zewnętrzne jej nie sprzyjają. Wszystkie rzeczy, włącznie z tymi, które powodują zmartwienia, w ostateczności przynoszą korzyść wierzącemu. Jak za czasów Pawła tak i dzisiaj jesteśmy ostrzegani przed gaszeniem Ducha Świętego. Ducha Bożego często porównuje się do światła i ognia, dlatego chrześcijanie nie powinni Go gasić. Przyglądając się niesfornym wierzącym, którym brakuje pewności, którzy ulegają różnym pokusom, zobaczymy, że wszyscy oni przypominają mokry koc zarzucony na płomienie boskiego życia. Ludzie należący do Pana są bliscy gaszeniu Ducha Bożego przede wszystkim wtedy, gdy odmawiają słuchania go.

Pozdrawiam i życzę Bożego pokoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.