Codzienne rozważania_09.08.2013- W pobliżu krzyża

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu,  ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili” (1Ptr 4:12-13).

Fanny J.Crosby znacząco zapisała się w historii. Jej osiągnięć było tyle, że trudno byłoby je objąć wszystkie. Straciła wzrok z powodu błędu lekarza, który ją leczył. Pomimo tej straty nauczyła się ogromnych fragmentów Pisma, słuchając jak je czytała jej babcia. Mówi się, że w ciągu swego życia napisała 10.000 pieśni.

Zaczęła pisać poezję bardzo wcześnie, lecz zdumiewające jest to, że nie przyjęła Jezusa jako swego Zbawiciela przed 31 rokiem życia. 20 października 1850 roku brała udział w zgromadzeniu, gdy śpiewano pieśń napisaną przez Izaaka Watts’a: „At the cross, at the cross, where I first saw the light” (Pod krzyżem, pod krzyżem pierwszy raz ujrzałem światło”). Wiedziała, że potrzebuje Pana i tej nocy stał się je Zbawicielem i Panem.

Pragnęła zawsze być blisko Jezusa, który zapłacił ostateczną cenę za jaj zbawienie. Napisała pieśń, której możemy posłuchać w tym tygodniu: „W pobliżu Krzyża”.

 

Jesus, keep me near the cross;
there a precious fountain,
free to all, a healing stream,
flows from Calvary’s mountain.
Refrain: In the cross, in the cross, be my glory ever,
till my raptured soul shall find rest beyond the river.
Near the cross, a trembling soul,
love and mercy found me;
there the bright and morning star
sheds its beams around me.
Refrain: In the cross, in the cross, be my glory ever,
till my raptured soul shall find rest beyond the river.
Near the cross! O Lamb of God,
bring its scenes before me;
help me walk from day to day
with its shadow o’er me.
Refrain: In the cross, in the cross, be my glory ever,
till my raptured soul shall find rest beyond the river.
Near the cross I’ll watch and wait,
hoping, trusting ever,
till I reach the golden strand
just beyond the river.
Refrain: In the cross, in the cross, be my glory ever,
till my raptured soul shall find rest beyond the river.
    Przy Twym krzyżu pragnę być,
Tam zdrój żywy płynie,
Kto te wody będzie pić,
Nigdy nie zaginie.
W krzyżu tam, w krzyżu tam,
Moje jest zbawienie,
Na Golgocie dał mi Pan,
Grzechów odpuszczenie.
Przy Twym krzyżu miłość Twa,
Dla mnie zajaśniała,
Z bagna grzechu, nędzy, zła,
Drogę mi wskazała.
W krzyżu tam, w krzyżu tam,
Moje jest zbawienie,
Na Golgocie dał mi Pan,
Grzechów odpuszczenie.
Przy Twym krzyżu noc i dzień,
Aż dokonam biegu,
Niech mnie wiedzie krzyża cień,
Do tamtego brzegu.
W krzyżu tam, w krzyżu tam,
Moje jest zbawienie,
Na Golgocie dał mi Pan,
Grzechów odpuszczenie.
W krzyżu tam, w krzyżu tam,
Moje jest zbawienie,
Na Golgocie dał mi Pan,
Grzechów odpuszczenie.
W krzyżu tam, w krzyżu tam,
W krzyżu tam.

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – Pastor Cecil

 раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.