Codzienne rozważania_1.01.2013

powołanych zgodnie z Jego celem” (Rz 8:28 w wersji ang)

Bóg ma ogromnie wielki cel dla Swoich ludzi poprzez ich wieczne powołanie i ich cudowne odkupienie. Ogromnie wielki cel… tak znacznie większy, niż większość chrześcijan zdaje sobie z tego sprawę. Nie sądzę, abym się mylił mówiąc, że być może większość chrześcijan otrzymało niewiele więcej niż to, że wiedzą, że są zbawieni, że mają być bardzo szczęśliwi z tego, że są zbawieni, aby się radowali zbawieniem. Relatywnie niewielu rzeczywiście na w dobrym Bożym, ogromnym, wielkim celu z wieczności, „powołanych zgodnie z Jego celem” (Rzm 8:28). Nie do nas należy teraz, mówić, co to za cel, wyjaśniać go. Wystarczy stwierdzenie tego faktu. Jesteśmy powołanie do ogromnie wielkiego celu/zadania, nie tylko po to, aby wyjść z Egiptu i szponów diabła, lecz z celem, ze wspaniałym celem, niczym mniej niż nieskończona pełnia Bożego Syna, Jezusa Chrystusa i wiecznego powołania?. Do czegoś wielkiego zostaliśmy powołani w Chrystusie, lecz jak wielu chrześcijan jest w tym, a jeśli wiedzą, że są w tym, czy sprawdzają znaczenie tego: tego, że Życie jest niewyczerpanym Życiem, że przez cały czas są nowe wizyty.
Nie przesadzam. Niebiosa są otwarte a my widzimy coraz więcej i więcej, jeszcze więcej z tego, do czego zostaliśmy powołani. To jest po prostu wspaniałe… Nie chodzi o to, abyś tylko został zbawiony i poszedł do nieba, abyś wiedział, że grzechy zostały ci przebaczone i masz pewną ilość błogosławieństw, które przychodzą wraz ze zbawieniem, ponieważ przed tobą leży i sięga w nieskończone wieki taki cel Boży dotyczący nas wszystkich, że „oko nie widziało, ucho nie słyszało, anie do serca ludzkiego nie wstąpiło to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują” (1Kor 2:9).

Oryg.: T. Austin-Sparks from: The Cross and the Way of Life – Chapter 8

_________________________________________________________________________

 31 grudnia |  2 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

сайта

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.