Codzienne rozważania_11.06.11

Chip Brogden

Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt. 5:44).

Natura Królestwa Bożego jest całkiem inna a jego inne cechy pokazują na te różnice. Nie ma takiego królestwa leżącego na powierzchni Ziemi, które mogłoby kiedykolwiek przyjąć filozofię mówiącą: „miłuj twojego przeciwnika”. Jeśli jednak akceptujesz, że Jezus jest prawdziwym Królem to musisz uznać to, że ten Król i Jego Królestwo rzeczywiście nie pochodzą z tego świata.

Polityka narodowej obrony oparta na „Miłuj Bliźniego Swego” byłaby dla każdego ziemskiego rządu politycznym i narodowym samobójstwem. Ten Niebiański Rząd tak radykalnie oddziela się od metod tego świata, że wymaga głębokiego przeżycia z Bogiem, zanim ktokolwiek będzie mógł rzeczywiście wejść do służby Króla, ponieważ ta służa jest tak niepodobna do niczego, co kiedykolwiek widział, czy przeżył.

—————————————-

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/june11

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.