Codzienne rozważania_10.10.10 Ziewając Bogu w twarz

James Ryle

Bo nie zważają na sprawy Pana, a ni na dzieła rąk jego, przeto zniszczy ich i nie odbuduje” (Ps. 28:5).

Biblia pyta: „Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz?” (Ps. 8.5). Psalmista, który zapisał to pytanie, uznał, że samo to, że tak wielki Bóg w ogóle zauważa, jest zbyt zdumiewające, a co dopiero, że pamięta o tak skromnym stworzeniu, jakim jest człowiek. Niemniej, jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że to skromne stworzenie miało by mieć o sobie tak wysokie mniemanie, aby całkowicie lekceważyć tak wielkiego Boga!

Czy ktokolwiek może sobie to wyobrazić, że można ziewać Bogu w twarz?

Użyty tutaj hebrajski wyraz, tłumaczony jako „zważać”, oznacza „rozeznawać, spostrzegać, obserwować, zwracać uwagę, rozumieć, być inteligentnym, roztropnym”. Celowo wskazuje on na jednostkę, która bada to, co Bóg czyni, obserwuje, jak Pan to robi i stara się zrozumieć, czego można się z tego o Nim dowiedzieć.  Ci, którzy w swym życiu zachowują taką postawę i badają swój świat ze stałym szacunkiem dla spraw Pańskich i dzieł Jego rąk, otrzymują obietnicę z niebios. Będą zbudowani. Znaczy to, że Bóg będzie budował ich życie i zachowa ich nietkniętych; będzie wzmacniał, aby znosili burze, i błogosławił obfitym życiem.

Lecz człowiek, który nie zważa na dzieła Pańskie zostanie zniszczony. Hebrajski wyraz użyty tutaj znaczy: „zburzyć, przełamać, przewrócić, zniszczyć”. Właśnie taka jest strategia Szatana wobec duszy każdego człowieka. On stara się zburzyć ochronę, którą Bóg wznosi wokół twojego życia i przełamać się do wewnętrznego świata, skąd będzie mógł cię przewrócić i zniszczyć. „Złodziej przychodzi, aby kraść, zarzynać i wytracać” – powiedział Jezus. Ktokolwiek ziewa Bogu w twarz i nie szanuje dzieł Jego rąk, nieświadomie podpisuje swoje własne zniszczenie; otwiera się na inwazję i niszczącą moc grzechu, jak i całe, wynikające stąd, cierpienie, jakie można zgromadzić.

Czy mogę cię zachęcić, przyjacielu, do tego, abyś starał się, żeby Pan nie stał się Lekceważonym Bogiem? Ty jesteś zbyt wartościowa, a twoje życie ma zbyt wiele ci do zaoferowania, abyś pozwolił Szatanowi doprowadzić się do wielkiej ruiny pysznym zachowaniem lekceważenia Pana.

Na pewno wiesz, że to jest prawda.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *