Codzienne rozważania_11.10.10 Dostęp do tej tajemnicy

James Ryle

i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył” (Ef. 3:9).

Był mężem misji, a nawet więcej, był mężem posłanym przez Boga, wybranym i namaszczonym Duchem Bożym, aby sięgać poza własne ograniczenia i mówić ponad swoimi czasami. Miał na imię Saul z Tarsu a znamy i kochamy go jako Apostoła Pawła.  Miał podwójne obywatelstwo. Saul to jego hebrajskie imię, Paweł -greckie. Bóg wybrał go, aby stał się posłańcem Ewangelii dla pogan całego świata. We śnie czy na jawie, zdrowy czy zmęczony, w obfitości czy skrajnym ubóstwie nigdy nie zboczył z kursu swej pasji, jaką było docieranie do naszych serc. Pisał tak, aby inspirować, kształcić i wyposażać nas, abyśmy odkrywali kim jesteśmy, co trzymaliśmy i mieli dostęp do mocy, aby być i czynić. Chciał, abyśmy wraz z nim mieli „dostęp do tej tajemnicy” i nieustannie pracował nad tym i modlił się, aż do końca.

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków” (Ef. 3:14-21).

Przeglądając wyczerpującą modlitwę Pawła odkrywamy, że cztery wielkie błogosławieństwa, które przeżywamy, gdy jesteśmy 'mamy dostęp do tej tajemnicy”:

ŁASKA -abyśmy zostali wzmocnienia mocą przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieku,

WIARA -aby Chrystus zamieszkał w naszych sercach przez wiarę,

MIŁOŚĆ -abyśmy, będąc zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli wraz ze wszystkimi świętymi mogli miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie,

PEŁNIA -abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

Ażeby nam się nie wydawało, że to wszystko mamy osiągnąć swoją własną siłą, Paweł kończy modlitwę, mówiąc: „Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków, Amen„.

Łaska; Wiara; Miłość; Pełnia

Czy tak naprawdę istnieje cokolwiek innego, czego potrzebujesz?

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.