Codzienne rozważania_11.05.11

Chip Brogden

Jeśli kto chce pójść za Mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie” (Łk. 9:23).

Czy potrzebujemy dziś mocy Bożej? Czy szukamy Życia Pana dziś? Czy pragniemy dziś tego, aby miał pierwszeństwo w naszym życiu?Czy tęsknimy do Niego dziś? Dziś jest pora na to, abyśmy byli bezwarunkowo i z całego serca poddani Jemu. Nie powinniśmy odwlekać o kolejne kilka dni, tygodni, miesięcy czy lat. Zrób to dziś, zrób to teraz.

Jeśli mimo wszystko mamy codziennie brać krzyż to skłońmy nasze głowy i oddajmy ducha, zamiast walczyć o życie, co tylko przedłuża agonię. Tajemnicą zwyciężania jest codzienne umieranie.

—————————-

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may11

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.