Codzienne rozważania_12.09.11

Chip Brogden

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,… według upodobania woli Swojej” (Ef. 1:4,5).

 Bóg nie działa przypadkowo, nie działa bez Celu, bez Planu, bez jakiegoś wielkiego Uniwersalnego Celu. U Niego nie ma przypadków ani chaosu. Podobnie jak każdy autor książki, który zanim zacznie ją pisać, wyobraża sobie skończone już dzieło; jak artysta wyobraża sobie portret, zanim zacznie malować tak Bóg widzi to, co chce wykonać i „we wszystkim współdziała ku dobremu… według swojej woli” (Rzm.8:28).

Całe Stworzenie niesie świadectwo celowego, świadomego Stwórcy i podobnie jest z nami. Jak przyglądamy się kolejnym dniom stwarzania i widzimy objawienie serca, zamiaru, celu, umysłu i woli Bożej nabierających kształtu w Stworzeniu tak też możemy odpocząć w przekonaniu, że przez stulecia Bóg systematycznie prowadzi do wykonania Swojej Woli, nie tylko w świecie materialnym, lecz również w duchowym.

 – – – – – – – – – – –

©2011 InfiniteSupply.Org    Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

Share your comments: http://infinitesupply.org/september12

aracer

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.