Codzienne rozważania_13.05.11

Chip Brogden „Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (I Kor. 15:57).

Gdy upodoba się Bogu objawić nam Swego Syna, wtedy uczymy się tego, że Zwycięstwo to nie jest rzecz, nie jest to przeżycie lecz Człowiek. Uczymy się, że Bóg nie daje nam jakiejś rzeczy zwanej zwycięstwo, lecz daje nam Swego Syna wmiejsce zwycięstwa, aby był naszym Zwycięstwem. Wtedy Zwycięstwo nigdy nie jest czymś odległym, ani przyszłym, lecz Zawsze Obece i Teraz. Ponieważ Chrystus jest Zwycięstwem i Zwycięstwo mieszka w tobie. Tak więc, Zwycięstwo nie ma nic wspólnego z diabłem, a wszystko  z Chrystusem. Ponieważ większość chrześcijan ma więcej wiary, przekonani i szacunku dla diabła niż Pana Jezusa, łatwo jest zobaczyć dlaczego tak wielu jest pokonanych

– – – – – – – – –

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/may13

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi!раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *