Codzienne rozważania_13.06.2013 – Dziel się miłością

Pastor Cecil A. Thompson

DZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ!

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować” (1J 4:10-11).

Miłość jest bardzo cennym artykułem! Jako duszpasterze doradzałem niezliczonej ilości ludzi, którzy rozpaczliwie szukali kogoś, kto kochałby ich bezwarunkowo. Mogę dodać, że dla wielu ludzi musi to być miłość bezwarunkowa, ponieważ byli niekochani. Doszedłem do takiego wniosku, że to właśnie ci ludzie potrzebują miłości najbardziej.

Zwróćmy uwagę na to, że 1J 4:10-11 definiuje miłość. Nie jest ona określona czy mierzona naszą miłością do Boga, lecz Jego miłością do nas. Niech to dociera do nas przez kilka minut. Ludzka miłość jest tak daleka od czystej miłości Bożej, że nie jesteśmy w stanie jej pojąć tej drugiej. Aby ją docenić, trzeba ją przeżyć.

Błędnie przekonaliśmy siebie samych, że Bogu spodoba się to, jeśli skierujemy całą naszą miłość ku Niemu. O ile możemy poczuć się z tym dobrze, nie do tego jesteśmy zachęcani. Naszą miłość do Boga okazujemy przez to w jaki sposób kochamy tych wokół nas.

Ups! To może być wielkim zaskoczeniem. Mówi mi to, że musimy wyjść z naszej strefy bezpieczeństwa i kochać innych całym naszym sercem. Już czas na to, abyśmy spojrzeli na to jak żyjemy i kochamy. Niech inni poczują miłość Jezusa przez ciebie!

Wiele błogosławieństw, drogie serca. Zbliżcie się do Boga dziś, zaufajcie Mu całkowici i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

комплексное продвижение сайта поисковых системах

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.