Codzienne rozważania_14.04.2014 – Dobre zamiary!

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe; bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? (25) Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!” (Rz 7:21-25).

Przez lata spotykałem ludzi, którzy, mieli jakieś cele w swym życiu, lecz jakoś wyglądało na to, że nigdy nie zabierali się za ich realizację. Mieli jak najlepsze intencje jeśli chodzi o wykonanie tego, co obiecali, lecz odsuwali to i odsuwali, aż w końcu zapominali całkowicie jakie to były zamiary.

Mogło to dotyczyć diety, ćwiczeń, dawania, udziału w zborze, posprzątania domu czy jakichkolwiek tego rodzaju zamiarów. Lata mojej służby obfitowały w setki ludzi obiecujących, że będą coś robić w kościele, a czekam do dziś na ich pojawienie się!

Jest też taki zamiar, aby czytać Biblię. Ludzie mają najlepsze intencje ku temu, aby czytanie Biblii stało się ich codzienna rutyną, lecz nigdy do tego nie dochodzą. Czy nie jest to dziwne, że zawsze można znaleźć czas i energię na te rzeczy, które są atrakcyjne?

Jaki masz dobre intencje, których nie wykonałeś? Jeśli chodzi o czytanie Biblii, wzywam cię, abyś uczynił przymierze z Panem, że będziesz ją czytał 10 minut codziennie. Rób to i trzymaj się tego. Może to zmienić twoje życie!

 Niech was Bóg błogosławi obficie, gdy wy błogosławicie innych słowem i czynem!

– – Pastor Cecil

где продвижение сайта

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.