Codzienne rozważania_14.07.11

Chip Brogden
Nie proszę, abyś ich wziął z tego świata, lecz abyś ich zachował od złego” (Jn 17:15).

Odpowiedzią na tą modlitwę Jezusa jest nasze uchwycenie się Krzyża. Krzyż doprowadza nas do śmierci dla tego świata, abyśmy mogli przynosić Życie tym, którzy są na tym świecie i nie martwić się tym, że możemy zostać zatruci czy zanieczyszczeni przez to, z czym się spotkamy. Jezus nie bał się być wśród grzeszników. To On wpływał na nich dobrem, oni zaś nie mieli żadnej siły, aby wpłynąć na Niego złem.  Ten sam Jezus żyje wewnątrz nas i On jest większy niż wszystko z czymkolwiek możemy się na tym świecie spotkać. Jak się do tego dochodzi? Bożym rozwiązaniem dla nas jest uchwycić się Krzyża tak, abyśmy rzeczywiście byli „martwi” dla pokuszeń tego świata, a „żywi” dla Niego. Bóg pragnie ukrzyżowanych ludzi, którzy mogą reprezentować Go na ziemi i być Mu wierni nawet pośród ciemnego i buntowniczego świata.

– – – – – – – – – – – – –

Share your comments:  http://InfiniteSupply.Org/july14

©2011 InfiniteSupply.Org Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi. Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji. Podziel się tym z przyjaciółmi.

deeo.ru

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *