Codzienne rozważania_14.08.11

 

Chip Brogden

On was poprowadzi do wszelkiej prawdy” (Jn. 16:13)

Ponieważ Jezus jest Prawdą, Duch Święty będzie prowadził nas do wszelkiej prawdy, przez wzrastanie Chrystusa. Wersy, które mówią o Jezusie, są natchnione przez Ducha Świętego. Zdolność do ich zrozumienia daje Duch Święty. Owoc, który pochodzi z trwania w Jezusie jest wynikiem działania Ducha Świętego.

Jeśli dowiesz się czegokolwiek o Jezusie i Jego Nieodpartym Królestwie czytając tę książkę, to nie będzie tak ze względu na mnie. Moje umiejętności pisarskie są darem Ducha Świętego, który otrzymałem po to, aby Chrystus wzrastał. Podobnie jest z twoimi umiejętnościami czytania i pojmowania tego co napisano; są darem Ducha Świętego. Gdy ja przestanę pisać a ty przestaniesz czytać i ruszymy, aby zastosować w praktyce to, czego się dowiedzieliśmy, będziemy to robić przez Ducha Świętego i dzięki działaniu Tego, którego dał Ojciec, aby prowadził nas i kierował głębiej ku Chrystusowi.

– – – – – – – – – –

©2011 InfiniteSupply.Org  Można rozpowszechniać w celach niezarobkowych pod warunkiem umieszczenia tej informacji.  Podziel się tym z przyjaciółmi.

Share your comments: http://InfiniteSupply.Org/august14

раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.