Codzienne rozważania_15.02.2016

Hurynowicz_rozwazania

2Kor 1:3
BŁOGOSŁAWIONY NIECH BĘDZIE BÓG I OJCIEC PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, OJCIEC MIŁOSIERDZIA I BÓG WSZELKIEJ POCIECHY.

Istnieje tylko jeden Bóg i to on jest Bogiem, który posłał swojego Syna, aby stał się Zbawicielem. Przez Syna Ojciec w doskonały sposób objawia samego siebie. Bóg jest Ojcem miłosierdzia, które stanowi istotną część jego charakteru. Miłosierdzie jest wyrazem Bożego współczucia dla naszych utrapień, kłopotów i smutku. Bóg jest Bogiem wszelkiej pociechy. Będąc doskonałym i miłosiernym Ojcem, zna i rozumie wszystko, co nas dotyczy i może zesłać nam pociechę w każdym utrapieniu. Nasz Ojciec może pocieszać nas na różne sposoby. W charakterze Boga leży dawanie nam najlepszych darów. On zapewnia nam pomoc zanim o nią poprosimy. Pocieszeniem jakie otrzymujemy od Boga możemy pocieszać innych. Boże nie dopuść do tego, aby moje życie było bezużyteczne. Czasami możemy pomóc innym tylko wtedy, gdy sami przeszliśmy drogę na której się znajdują. Pociecha jakiej pragniemy udzielić innym, a którą otrzymaliśmy od Boga w czasie, gdy sami mieliśmy problemy, jest czymś autentycznym. Bóg od samego początku zna ludzi, których stawia na drodze naszego życia. W Bożej szkole cierpienia nic się nie marnuje.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.