Codzienne rozważania_15.08.2016

Hurynowicz_rozwazania

2Kor 12:20
OBAWIAM SIĘ BOWIEM, ŻE GDY PRZYJDĘ, ZASTANĘ WAS NIE TAKIMI, JAKIMI BYM CHCIAŁ I ŻE WY RÓWNIEŻ NIE ZNAJDZIECIE MNIE TAKIM, JAKIM CHCIELIBYŚCIE, LECZ ŻE MOŻE BĘDĄ SWARY, ZAZDROŚĆ, GNIEW, ZWADY, OSZCZERSTWA, OBMOWY, NADYMANIE SIĘ, NIEPORZĄDKI.

Swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się i nieporządki były problemami jakich spodziewał się Paweł. Swary pojawiają się tam, gdzie ludzkie charaktery zajmują miejsce, które należy się wyłącznie Jezusowi Chrystusowi lub gdzie dyskusje wymykają się spod kontroli. Raz rozpoczęte swary są trudne do zażegnania. Często za swarami kryje się zazdrość i ona prowadzi do kłótni. Prowokuje intrygi i fałszywe oskarżenia. Gniew wypływa z zazdrości. Kiedy wybuchnie, zapominamy o prawdzie i szatan zdobywa nad nami przewagę. Ludzie zaczynają opowiadać się po którejś ze stron konfliktu i w ten sposób rodzą się podziały i zwady. Dochodzi do obmowy i obrzucania się oszczerstwami, które tak uwielbia nasza grzeszna natura. Zarówno obmowa jak i oszczerstwo są przejawem ludzkiej pychy, ponieważ w krótkim czasie prowadzą do osądzania innych. Grzech nieczystości zaczyna się w umyśle od nieczystych myśl. Nieczyste myśli skłaniają do wszeteczeństwa. Nieopanowane wszeteczeństwo rodzi rozwiązłość. To wywołuje nieporządek. A wszystko razem jest zaprzeczeniem darów Ducha Świętego i zasmuca go.

Pozdrawiam i życzę Bożego pokoju.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.