Codzienne rozważania_13.08.2016

Hurynowicz_rozwazania

2Kor 12:7
BYM SIĘ WIĘC Z NADZWYCZAJNOŚCI OBJAWIEŃ ZBYTNIO NIE WYNOSIŁ, WBITY ZOSTAŁ CIERŃ W CIAŁO MOJE, JAKBY POSŁANIEC SZATANA, BY MNIE POLICZKOWAŁ, ABYM SIĘ ZBYTNIO NIE WYNOSIŁ.

Duchowe przeżycia niosą z sobą niebezpieczeństwo duchowej pychy, która jest jedną z najgorszych form, jakie może przyjąć duma. Dowodzi ona, że zapomnieliśmy o krzyżu i naszej zależności od łaski Pana Jezusa Chrystusa. Nie istnieje dobro, którego szatan nie próbowałby obrócić w zło. Kiedy znajdujemy się najbliżej Boga, szatan może zaatakować nas różnymi pokusami. Aby pycha nie doprowadziła Pawła do zarozumiałości, w jego ciało został wbity cierń. Nigdzie nie wspomina się o tym jakiego rodzaju był ten cierń. Cierń ten stał się „posłannikiem szatana”. Kusząc nas, szatan usiłuje podważyć prawość Bożego charakteru i Jego obietnic. Kiedy odnosi sukces w ataku na naszą wiarę, bardzo szybko przestajemy zachowywać się jako chrześcijanie w pozostałych dziedzinach naszego życia. Kiedy gnębią nas dotkliwe problemy, szatan za wszelką cenę próbuje zmusić nas do zwątpienia w Bożą miłość.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.