Codzienne rozważania_15.11.2013 – Odkupiona

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym” (1Kor. 6:19-20).

W ostatnich lata dramatycznie wzrosło na morzach piractwo Ogromne tankowce i statki towarowe były porywane, załoga przetrzymywana w jako zakładnicy, aż do wpłacenia okupu za ich wypuszczenie. ABY BYĆ WYPUSZCZENI NA WOLNOŚĆ, MUSIELI ZOSTAĆ WYKUPIENI

To, że Fanny J.Crosby napisała tysiące wierszy, z których wiele stało się ulubionymi pieśniami jest zdumiewający, a to, że była całkowicie niewidoma jeszcze bardziej zdumiewa. Na dziś mamy przeznaczoną pieśń Odkupiona:

Redeemed

(1) Redeemed, how I love to proclaim it!
Redeemed by the blood of the Lamb;
Redeemed through His infinite mercy,
His child and forever I am.

REFRAIN: Redeemed, redeemed,
Redeemed by the blood of the Lamb;
Redeemed, redeemed,
His child and forever I am.

(2) Redeemed, and so happy in Jesus,
No language my rapture can tell;
I know that the light of His presence,
With me doth continually dwell.

REFRAIN:

(3) I think of my blessed Redeemer,
I think of Him all the day long:
I sing, for I cannot be silent;
His love is the theme of my song.

REFRAIN:

(4) I know I shall see in His beauty,
The King in whose law I delight;
Who lovingly guardeth my footsteps,
And giveth me songs in the night.

REFRAIN:

(5) I know there’s a crown that is waiting,
In yonder bright mansion for me,
And soon, with the spirits made perfect,
At home with the Lord I shall be.

Zwróć uwagę na czwartą zwrotkę. Uderza mnie to, że Fanny Crosby gorliwie wyczekiwała tego dnia, gdy jej Odkupiciel pojawia się, jej oczy zostaną otwarte i zobaczy najpiękniejszy widok, jaki mogła sobie kiedykolwiek wyobrazić – Jezusa!

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

оптимизация сайта для поисковых систем

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.