Codzienne rozważania_16.01.2017

Mt 25:31-34
A GDY PRZYJDZIE SYN CZŁOWIECZY W CHWALE SWOJEJ I WSZYSCY ANIOŁOWIE Z NIM, WTEDY ZASIĄDZIE NATRONIE SWEJ CHWAŁY. I BĘDĄ ZGROMADZONE PRZED NIM WSZYSTKIE NARODY, I ODŁĄCZY JEDNE OD DRUGICH, JAK PASTERZ ODŁĄCZA OWCE OD KOZŁÓW. I USTAWI OWCE PO SWOJEJ PRAWICY, A KOZŁY PO LEWICY. WTEDY POWIE KRÓL TYM PO SWOJEJ PRAWICY: PÓJDŹCIE, BŁOGOSŁAWIENI OJCA MEGO, ODZIEDZICZCIE KRÓLESTWO, PRZYGOTOWANE DLA WAS OD ZAŁOŻENIA ŚWIATA.

Pan Jezus opisuje dzień sądu i zdarzenia, które będą temu towarzyszyć. Kto będzie Sędzią w dniu ostatecznym? Czytamy, że będzie nim „Syn Człowieczy”, sam Jezus Chrystus. Jemu powierzył Ojciec cały sąd. Przed Nim zegnie się wszelkie kolano i wszelki język wyzna, że On jest Panem. Każdy wierzący niech o tym pamięta i czerpie z tego pociechę. Ten, który zasiądzie na tronie będzie Zbawicielem, Pasterzem, Arcykapłanem, starszym Bratem i Przyjacielem. Wierzący gdy Go ujrzą, nie będą mieli powodu do lęku. Nienawróceni niech pamiętają o tym i boją się tej chwili. Ich Sędzią będzie Chrystus, którego Ewangelią teraz gardzą i którego łaskawe zaproszenie odrzucają.
Przed Chrystusem będą zgromadzone wszystkie narody. Wszyscy, którzy żyli będą musieli przed sądem Chrystusa odpowiedzieć za samych siebie. Wszyscy sądzeni będą podzieleni na dwie grupy i nie będzie różnicy między nimi. Łaska lub brak łaski, nawrócenie lub brak nawrócenia, wiara lub brak wiary – to będą jedyne różnice w dniu sądu. Sąd ostateczny będzie sądem, który przyniesie radość wszystkim wierzącym. Usłyszą cenne słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata„. Nienawróceni będą zażenowani słysząc słowa: „Idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny”. Wieczność Boga, niebo i piekło, wszystko opiera się na tym samym fundamencie. Niebo jest niekończącym się dniem bez nocy, piekło niekończącą się nocą bez dnia i jest to tak pewne jak to, że Bóg jest wieczny.
Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *